VČELY

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
Předmět:
Český jazyk, Matematika, Prvouka
Ročník:
1., 2.
Kategorie:
Pracovní listy
Téma:
Včely
Počet stran:
14
Velikost: 2.03 MB
Prodávající:
Nahráno: 13. 06. 2021
Cena:
49 Kč vč. DPH

Materiál obsahuje 14 PL zaměřených na čtení s porozuměním, přepis, opakování + - do 20 bez přechodu přes 10

i s přechodem přes 10.

Obrázek odebrán. 1. Včelky v úlu – lze využít jako čtení s porozuměním nebo v prvouce k tématu včely.

Úkol: Vykresli včelky. Vystřihni úl.

Ke vchodu nalep strážkyni. Do úlu: královnu, kojičku, čističku, stavitelku, trubce a krmičku. 2 včelky létavky nalep na květinu nebo kolem úlu. Ke včelkám lep popisky společně správně přiřaďte nebo podle textu v úlu.      

  1. Čtení s porozuměním – děti kreslí obrázek podle textu
  2. Včely na příklady +  příklady bez přechodu přes 10

i s přechodem přes 10 – příklady nakopírujeme na žlutý papír, rozstříháme - děti mohou hledat nebo si chodit pro části úlu a příklady opisovat do včely, každý dostane nakopírované části plástů ke včele nalepí číslo 15 a kolem jen příklady, které se rovnají 15.

Při využití + - s přechodem přes 10 je to číslo 13.

  1. Plásty s informacemi na přepis – děti přepíší informace psacím písmem

a  lepí části plástu, doprostřed nakreslí včelku

5. Včely a med

Která včela se zasloužila o LUČNÍ a která o LESNÍ med?

Zjisti, vykresli a nalep k jednotlivým medům.

K lesnímu medu lep včely, které mají slovo hodící se k lesu.

 O luční med se zasloužily včely, které mají slovo hodící se k louce.

Tato slova přepiš psacím písmem na linky pod med.

Úly – lze využít i na přepis, opis, na příklady,….

 

Materiál i obrázky jsou moje autorské.

Věřím, že udělá radost vám i dětem.

VČELY VČELY
Materiál obsahuje 14 PL zaměřených na čtení s porozuměním, přepis, opakování + - do 20 bez přechodu přes 10 i s přechodem přes 10. 1. Včelky v úlu – lze využít jako čtení s porozuměním nebo v prvouce k tématu včely. Úkol: Vykresli včelky. Vystřihni úl. Ke vchodu nalep strážkyni. Do úlu: královnu, kojičku, čističku, stavitelku, trubce a krmičku. 2 včelky létavky nalep na květinu nebo kolem úlu. Ke včelkám lep popisky společně správně přiřaďte nebo podle textu v úlu.       Čtení s porozuměním – děti kreslí obrázek podle textu Včely na příklady +  příklady bez přechodu přes 10 i s přechodem přes 10 – příklady nakopírujeme na žlutý papír, rozstříháme - děti mohou hledat nebo si chodit pro části úlu a příklady opisovat do včely, každý dostane nakopírované části plástů ke včele nalepí číslo 15 a kolem jen příklady, které se rovnají 15. Při využití + - s přechodem přes 10 je to číslo 13. Plásty s informacemi na přepis – děti přepíší informace psacím písmem a  lepí části plástu, doprostřed nakreslí včelku 5. Včely a med Která včela se zasloužila o LUČNÍ a která o LESNÍ med? Zjisti, vykresli a nalep k jednotlivým medům. K lesnímu medu lep včely, které mají slovo hodící se k lesu.  O luční med se zasloužily včely, které mají slovo hodící se k louce. Tato slova přepiš psacím písmem na linky pod med. Úly – lze využít i na přepis, opis, na příklady,….   Materiál i obrázky jsou moje autorské. Věřím, že udělá radost vám i dětem.
43302
Český jazyk>Matematika>Prvouka>Pracovní listy>1.>2.>Včely
49.00