Den díkůvzdání / Thanksgiving Day

Předmět:
Ročník:
Téma:
Počet stran:
10
Velikost: 466.74 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 11. 2023
Cena:
35 Kč vč. DPH
Sdílet:

Touto aktivitou zpestříte dětem hodinu, naučí se něco nového o Dni díkůvzdání a procvičíte s nimi čtení a paměť či orientaci v textu v anglickém jazyce.

Materiál obsahuje 9 stran A4 – text o Dni díkůvzdání na jazykové úrovni A2, 12 kartiček s otázkou a 3 odpověďmi, z nichž vždy pouze jedna odpověď je správná (kolíčkování), čistě 1 A4 otázky a odpovědi ve formě testu s tajenkou, klíč – správné odpovědi, 1 A4 s 5 otázkami True/False a 3 A4 s 2x24 kartičkami pro napsání 1. What am I grateful for in my life? 2. What are 3 good things in my life?.

Tip na práci s materiálem:

Str. 1-6: Zde máte více možností jak pracovat. Uvedu tři základní, od nejnižší obtížnosti.

1. Společně začnete aktivitu brainstormingem na téma Den díkůvzdání – What is the English name for this holiday? In which countries is this holiday celebrated? Do we celebrate this holiday in the Czech republic? What do you already know about Thanksgiving Day? Následně rozdáte text do dvojic či jednotlivcům a můžete společně přečíst text a vysvětlit si případné neznámé slovíčka.  Poté rozdáte každému test s otázkami ze str. 4 k vyplnění a necháte žáky pracovat. Na závěr si společně otázky projdete a řeknete si správné odpovědi. Pro rychlíky můžete navíc rozdat aktivitu na str. 6 – True or False otázky.

2. Můžete se rozhodnout pro „běhací“ variantu a potrénovat více pozornost a paměť – po krátkém uvedení do tématu (viz. začátek 1. aktivity výše) text o Dni díkůvzdání přečtete vy jednou nahlas či vůbec a rozmístíte po třídě několik kopií textu. Dále jednotlivcům či do dvojice rozdáte papír s otázkami a odpověďmi, který si musí nechat na lavici. Postupně si chodí text číst a na lavici zaškrtávají správné odpovědi a zároveň vyplňují tajenku – každá odpověď má na svém konci písmenko k vyplnění do tajenky. Nakonec si můžou odpovědi sami zkontrolovat díky klíči, který jim dáte k dispozici, nebo si projdete správné odpovědi společně. Pro rychlíky můžete navíc rozdat aktivitu na str. 6 – True or False otázky.

3. Další možností je aktivitu provést v menších skupinkách. Po krátkém uvedení do tématu (viz. začátek 1. aktivity výše) rozdáte text do menších skupinek a společně si jej přečtete. Doporučuji, ať si žáci text přečtou v klidu ještě sami. Následně do skupinek rozmístíte (třeba na lavici) nastříhané kartičky a žáci ve skupince společně označí správné odpovědi (kolíčkem, magnetem, papírkem…). Zaznamenáte pořadí – která skupinka byla nejrychlejší, která druhá atd. Následně projdete společně správné odpovědi a rozhodnete, která skupinka si vedla celkově nejlépe (rychlost + správnost). Pro tuto variantu doporučuji kartičky vytisknout vícekrát, pro menší skupinky, záleží na počtu dětí a na Vašich preferencích.

Str. 7-9: Téma Dni díkůvzdání můžete zakončit cvičeníčkem k zamyšlení - rozdáním kartiček, kde si žáci sami dopíší, za co jsou v životě vděční, či jaké jsou tři skvělé věci v jejich životě. Můžou si popřemýšlet za úkol doma a následující hodinu si kartičky společně přečtete.

Další produkty od autora Jana Valášková

322580
Francouzský jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Dostupné i v AJ. Materiál obsahuje 3 strany A4 (+ stranu s poděkováním a tipy na práci s materiálem). Text s obrázky
35.00 Kč
310596
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Čtení s obrázky – Summer vacation Materiál obsahuje 3 strany A4 + stranu s poděkováním a tipy na práci s materiálem
35.00 Kč
375295
Francouzský jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Omalovánky
DEMONSTRAČNÍ KARTIČKY VEČERNÍ RUTINA – černo bílá varianta Díky kartičkám procvičíte s dětmi ranní činnosti v cizím
29.00 Kč
432795
Anglický jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Díky obrázkovému slovníčku a hře „I have… Who has…?“ zpestříte hodinu AJ, uvedete Vaše děti do tématu Vánoce a
35.00 Kč
Den díkůvzdání / Thanksgiving Day Den díkůvzdání / Thanksgiving Day
Touto aktivitou zpestříte dětem hodinu, naučí se něco nového o Dni díkůvzdání a procvičíte s nimi čtení a paměť či orientaci v textu v anglickém jazyce. Materiál obsahuje 9 stran A4 – text o Dni díkůvzdání na jazykové úrovni A2, 12 kartiček s otázkou a 3 odpověďmi, z nichž vždy pouze jedna odpověď je správná (kolíčkování), čistě 1 A4 otázky a odpovědi ve formě testu s tajenkou, klíč – správné odpovědi, 1 A4 s 5 otázkami True/False a 3 A4 s 2x24 kartičkami pro napsání 1. What am I grateful for in my life? 2. What are 3 good things in my life?. Tip na práci s materiálem: Str. 1-6: Zde máte více možností jak pracovat. Uvedu tři základní, od nejnižší obtížnosti. 1. Společně začnete aktivitu brainstormingem na téma Den díkůvzdání – What is the English name for this holiday? In which countries is this holiday celebrated? Do we celebrate this holiday in the Czech republic? What do you already know about Thanksgiving Day? Následně rozdáte text do dvojic či jednotlivcům a můžete společně přečíst text a vysvětlit si případné neznámé slovíčka.  Poté rozdáte každému test s otázkami ze str. 4 k vyplnění a necháte žáky pracovat. Na závěr si společně otázky projdete a řeknete si správné odpovědi. Pro rychlíky můžete navíc rozdat aktivitu na str. 6 – True or False otázky. 2. Můžete se rozhodnout pro „běhací“ variantu a potrénovat více pozornost a paměť – po krátkém uvedení do tématu (viz. začátek 1. aktivity výše) text o Dni díkůvzdání přečtete vy jednou nahlas či vůbec a rozmístíte po třídě několik kopií textu. Dále jednotlivcům či do dvojice rozdáte papír s otázkami a odpověďmi, který si musí nechat na lavici. Postupně si chodí text číst a na lavici zaškrtávají správné odpovědi a zároveň vyplňují tajenku – každá odpověď má na svém konci písmenko k vyplnění do tajenky. Nakonec si můžou odpovědi sami zkontrolovat díky klíči, který jim dáte k dispozici, nebo si projdete správné odpovědi společně. Pro rychlíky můžete navíc rozdat aktivitu na str. 6 – True or False otázky. 3. Další možností je aktivitu provést v menších skupinkách. Po krátkém uvedení do tématu (viz. začátek 1. aktivity výše) rozdáte text do menších skupinek a společně si jej přečtete. Doporučuji, ať si žáci text přečtou v klidu ještě sami. Následně do skupinek rozmístíte (třeba na lavici) nastříhané kartičky a žáci ve skupince společně označí správné odpovědi (kolíčkem, magnetem, papírkem…). Zaznamenáte pořadí – která skupinka byla nejrychlejší, která druhá atd. Následně projdete společně správné odpovědi a rozhodnete, která skupinka si vedla celkově nejlépe (rychlost + správnost). Pro tuto variantu doporučuji kartičky vytisknout vícekrát, pro menší skupinky, záleží na počtu dětí a na Vašich preferencích. Str. 7-9: Téma Dni díkůvzdání můžete zakončit cvičeníčkem k zamyšlení - rozdáním kartiček, kde si žáci sami dopíší, za co jsou v životě vděční, či jaké jsou tři skvělé věci v jejich životě. Můžou si popřemýšlet za úkol doma a následující hodinu si kartičky společně přečtete.
UUCZ-424691
Anglický jazyk>Kolíčkování>Testy a písemky>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Podzim
35.00