PAVOUCI - tematická výuka ( 4.-5. třída)

Kategorie:
Počet stran:
12
Velikost: 4.99 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 9. 2023
Sdílet:

Udělejme dětem zábavnější výuku na téma PAVOUCI.
Propojme několik předmětů, využijme skupinovou práci..
a vytvořme si pěkný flipbook.

POPIS jednotlivých aktivit:
1.STANOVIŠTĚ: ANGLICKÝ JAZYK
AJ - děti vykreslují stejnými barvami stejné skupiny slovíček. K obrázkům píší anglický
překlad slovíčka - pokud neví, vyhledají ve slovníčku..., sestaví větu ze slov, napíší.
2.STANOVIŠTĚ: ČTENÍ
ČTENÍ - děti přepíší hádanku do sešitu čtení / na papír, nakreslí řešení.
3.STANOVIŠTĚ: ČESKÝ JAZYK
Učitel rozstříhá pavoučky a umístí je po třídě, chodbě,..
ČJ - Děti hledají pavoučky a doplní do vynechaných míst správná slova. Poté splní další
úkoly: Určí u doplněných slov slovní druhy, nadepíší číslicí, za první větu napíší větný
vzorec a u zadaných slov určí pád, číslo a rod.
4.STANOVIŠTĚ: MATEMATIKA
M - Děti vyřeší slovní úlohu. Spojí podle pravítka jednotlivé body, vytvoří pavučinu...
Dokreslí pavouka.
5.STANOVIŠTĚ: PŘÍRODOVĚDA
Učitel rozstříhá pavouka - různě, nakopíruje a rozstříhá na hromádky tolik, kolik
má dětí....nebo může i do skupin...
Děti složí obrázek pavouka a na internetu zjišťují, o jakého pavouka se jedná.
(KŘIŽÁK PRUHOVANÝ)
Hledají, kde se vyskytuje a další informace, zajímavosti nejen o tomto pavoukovi.
Popíší tělo pavouka.
NA ZÁVĚR děti vystřihnou jednotlivé díly flipbooku a slepí od nejmenšího dílu po
největší. Můžeme ještě udělat prezentaci skupin se zajímavostmi a celkové
zhodnocení.
Nakopírujeme si stanoviště - odstřihneme, přeložíme na půl,
můžeme podložit tvrdým papírem.

12 PDF stran

143056
Matematika
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 5PL do matematiky s hmyzí tématikou zaměřenou na dělení se zbytkem a na násobení a dělení číslem
35.00 Kč
15527
Český jazyk
1.
Pracovní listy
,,Udělejme si s dětmi ve škole nebo doma Silvestr a přivítejme Nový rok v matematice a v českém jazyce!“ Materiál
47.00 Kč
279068
Český jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
4PL - 2 matematika, 2PL ČJ . Násobení, dělení a + - do 100, slovní druhy, vyjmenovaná slova B, L, M, vykreslování, pěkná
48.00 Kč
110711
Český jazyk
2.
Pracovní listy
Materiál obsahuje matematiku + - do 100 bez přechodu přes 10 i s přechodem přes 10, počítání se závorkami. Doplňování ú
50.00 Kč
PAVOUCI - tematická výuka ( 4.-5. třída) PAVOUCI - tematická výuka ( 4.-5. třída)
Udělejme dětem zábavnější výuku na téma PAVOUCI. Propojme několik předmětů, využijme skupinovou práci.. a vytvořme si pěkný flipbook. POPIS jednotlivých aktivit: 1.STANOVIŠTĚ: ANGLICKÝ JAZYK AJ - děti vykreslují stejnými barvami stejné skupiny slovíček. K obrázkům píší anglický překlad slovíčka - pokud neví, vyhledají ve slovníčku..., sestaví větu ze slov, napíší. 2.STANOVIŠTĚ: ČTENÍ ČTENÍ - děti přepíší hádanku do sešitu čtení / na papír, nakreslí řešení. 3.STANOVIŠTĚ: ČESKÝ JAZYK Učitel rozstříhá pavoučky a umístí je po třídě, chodbě,.. ČJ - Děti hledají pavoučky a doplní do vynechaných míst správná slova. Poté splní další úkoly: Určí u doplněných slov slovní druhy, nadepíší číslicí, za první větu napíší větný vzorec a u zadaných slov určí pád, číslo a rod. 4.STANOVIŠTĚ: MATEMATIKA M - Děti vyřeší slovní úlohu. Spojí podle pravítka jednotlivé body, vytvoří pavučinu... Dokreslí pavouka. 5.STANOVIŠTĚ: PŘÍRODOVĚDA Učitel rozstříhá pavouka - různě, nakopíruje a rozstříhá na hromádky tolik, kolik má dětí....nebo může i do skupin... Děti složí obrázek pavouka a na internetu zjišťují, o jakého pavouka se jedná. (KŘIŽÁK PRUHOVANÝ) Hledají, kde se vyskytuje a další informace, zajímavosti nejen o tomto pavoukovi. Popíší tělo pavouka. NA ZÁVĚR děti vystřihnou jednotlivé díly flipbooku a slepí od nejmenšího dílu po největší. Můžeme ještě udělat prezentaci skupin se zajímavostmi a celkové zhodnocení. Nakopírujeme si stanoviště - odstřihneme, přeložíme na půl, můžeme podložit tvrdým papírem. 12 PDF stran
UUCZ-367699
Anglický jazyk>Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>4.>5.>Speciální pedagogika>Bezobratlí (hmyz, pavoukovci, plži ...)
45.00