PAVOUCI - tematická výuka ( 4.-5. třída)

Kategorie:
Počet stran:
12
Velikost: 4.99 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 9. 2023
Cena:
45 Kč vč. DPH
Sdílet:

Udělejme dětem zábavnější výuku na téma PAVOUCI.
Propojme několik předmětů, využijme skupinovou práci..
a vytvořme si pěkný flipbook.

POPIS jednotlivých aktivit:
1.STANOVIŠTĚ: ANGLICKÝ JAZYK
AJ - děti vykreslují stejnými barvami stejné skupiny slovíček. K obrázkům píší anglický
překlad slovíčka - pokud neví, vyhledají ve slovníčku..., sestaví větu ze slov, napíší.
2.STANOVIŠTĚ: ČTENÍ
ČTENÍ - děti přepíší hádanku do sešitu čtení / na papír, nakreslí řešení.
3.STANOVIŠTĚ: ČESKÝ JAZYK
Učitel rozstříhá pavoučky a umístí je po třídě, chodbě,..
ČJ - Děti hledají pavoučky a doplní do vynechaných míst správná slova. Poté splní další
úkoly: Určí u doplněných slov slovní druhy, nadepíší číslicí, za první větu napíší větný
vzorec a u zadaných slov určí pád, číslo a rod.
4.STANOVIŠTĚ: MATEMATIKA
M - Děti vyřeší slovní úlohu. Spojí podle pravítka jednotlivé body, vytvoří pavučinu...
Dokreslí pavouka.
5.STANOVIŠTĚ: PŘÍRODOVĚDA
Učitel rozstříhá pavouka - různě, nakopíruje a rozstříhá na hromádky tolik, kolik
má dětí....nebo může i do skupin...
Děti složí obrázek pavouka a na internetu zjišťují, o jakého pavouka se jedná.
(KŘIŽÁK PRUHOVANÝ)
Hledají, kde se vyskytuje a další informace, zajímavosti nejen o tomto pavoukovi.
Popíší tělo pavouka.
NA ZÁVĚR děti vystřihnou jednotlivé díly flipbooku a slepí od nejmenšího dílu po
největší. Můžeme ještě udělat prezentaci skupin se zajímavostmi a celkové
zhodnocení.
Nakopírujeme si stanoviště - odstřihneme, přeložíme na půl,
můžeme podložit tvrdým papírem.

12 PDF stran

243231
Český jazyk
2., 3., 4., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Třídíme slova do jednotlivých domečků. Kreslíme, vymýšlíme slova do okének,. Materiál obsahuje barevné domečky a slova k
34.98 Kč
17642
Matematika
2.
Pracovní listy
Materiál obsahuje 13 PL do matematiky pro 2. třídu. Zaměřuje se na procvičování + - do 20 s přechodem přes desítku. U
34.00 Kč
22561
Český jazyk
Školní družina, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Veselé jaro Čtení, psaní, počítání, říkadlo, pranostiky, stříhání, lepení, vykreslování. Matematika + - do 10 i + - do
77.00 Kč
76291
Český jazyk
MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Propojme symboly svátku svatého Martina s ČJ a matematikou. Skládání slov ze slabik. V matematice + - do 5 a na
57.00 Kč
PAVOUCI - tematická výuka ( 4.-5. třída) PAVOUCI - tematická výuka ( 4.-5. třída)
Udělejme dětem zábavnější výuku na téma PAVOUCI. Propojme několik předmětů, využijme skupinovou práci.. a vytvořme si pěkný flipbook. POPIS jednotlivých aktivit: 1.STANOVIŠTĚ: ANGLICKÝ JAZYK AJ - děti vykreslují stejnými barvami stejné skupiny slovíček. K obrázkům píší anglický překlad slovíčka - pokud neví, vyhledají ve slovníčku..., sestaví větu ze slov, napíší. 2.STANOVIŠTĚ: ČTENÍ ČTENÍ - děti přepíší hádanku do sešitu čtení / na papír, nakreslí řešení. 3.STANOVIŠTĚ: ČESKÝ JAZYK Učitel rozstříhá pavoučky a umístí je po třídě, chodbě,.. ČJ - Děti hledají pavoučky a doplní do vynechaných míst správná slova. Poté splní další úkoly: Určí u doplněných slov slovní druhy, nadepíší číslicí, za první větu napíší větný vzorec a u zadaných slov určí pád, číslo a rod. 4.STANOVIŠTĚ: MATEMATIKA M - Děti vyřeší slovní úlohu. Spojí podle pravítka jednotlivé body, vytvoří pavučinu... Dokreslí pavouka. 5.STANOVIŠTĚ: PŘÍRODOVĚDA Učitel rozstříhá pavouka - různě, nakopíruje a rozstříhá na hromádky tolik, kolik má dětí....nebo může i do skupin... Děti složí obrázek pavouka a na internetu zjišťují, o jakého pavouka se jedná. (KŘIŽÁK PRUHOVANÝ) Hledají, kde se vyskytuje a další informace, zajímavosti nejen o tomto pavoukovi. Popíší tělo pavouka. NA ZÁVĚR děti vystřihnou jednotlivé díly flipbooku a slepí od nejmenšího dílu po největší. Můžeme ještě udělat prezentaci skupin se zajímavostmi a celkové zhodnocení. Nakopírujeme si stanoviště - odstřihneme, přeložíme na půl, můžeme podložit tvrdým papírem. 12 PDF stran
UUCZ-367699
Anglický jazyk>Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>4.>5.>Speciální pedagogika>Bezobratlí (hmyz, pavoukovci, plži ...)
45.00