Kořen

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
18
Velikost: 12.93 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 10. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Cíle: Žák zná pojem kořen, jeho funkce i využití.

Žák umí popsat kořen (příčný i podélný řez).

Žák dokáže popsat a rozeznat metamorfózy kořene.

Žák charakterizuje primární stavbu kořene.

Žák zná typy kořenového systému, umí je od sebe rozeznat, popsat a zná zástupce.

Žák umí pracovat s laboratorními pomůckami.

Pracovní listy podporují žáka ke zkoumání, bádání a objevování při pozorování kořene. Pracovní listy obsahují pracovní listy k laboratorním cvičením. 6 návodů + 4 laboratorní listy + 1 aktivitu do terénu.

 

Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.

 

Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

377756
Český jazyk
MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Celoroční tematická hra
Postřehová hra 30 kartiček Vhodné také k rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce Pro MŠ a ZŠ během celého roku
25.00 Kč
340241
Biologie
6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je určen pro žáky 7. třídy ZŠ. Obsahuje 1 informační plakát, 4 pracovní listy, 5 aktivit do terénu, průvodní
33.00 Kč
380535
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Materiál obsahuje 6 těles: krychle kvádr pravidelný jehlan trojboký jehlan válec obecný hranol Průvodní list, ve kterém
35.00 Kč
359077
Biologie
6., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je určen do školních lavic, v podobě pracovních listů. Pracovní listy na téma viry obsahují stavbu virionu
30.00 Kč
Kořen Kořen
Cíle: Žák zná pojem kořen, jeho funkce i využití. Žák umí popsat kořen (příčný i podélný řez). Žák dokáže popsat a rozeznat metamorfózy kořene. Žák charakterizuje primární stavbu kořene. Žák zná typy kořenového systému, umí je od sebe rozeznat, popsat a zná zástupce. Žák umí pracovat s laboratorními pomůckami. Pracovní listy podporují žáka ke zkoumání, bádání a objevování při pozorování kořene. Pracovní listy obsahují pracovní listy k laboratorním cvičením. 6 návodů + 4 laboratorní listy + 1 aktivitu do terénu.   Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.   Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.
UUCZ-402624
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>7.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Rostliny
30.00