Řasy

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
18
Velikost: 23.25 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
16. 10. 2023
Cena:
33 Kč vč. DPH
Sdílet:

Cíle:

Žák zná pojem řasy.

Žák umí popsat tělo řasy, zná typy stélek a dokáže je rozeznat, přiřadit k zástupcům dle obrázku.

Žák dokáže popsat rozmnožování a význam řas.

Žák rozezná a charakterizuje oddělení ruduchy, zelené řasy, hnědé řasy, krásnoočka i obrněnky.

Žák zná několik zástupců řas.

Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.

Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

356732
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je určen do školních lavic, v podobě pracovních listů. Pracovní listy obsahují informační listy (vhodné i pro
33.00 Kč
402624
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák zná pojem kořen, jeho funkce i využití. Žák umí popsat kořen (příčný i podélný řez). Žák dokáže popsat a
30.00 Kč
331294
Biologie
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Zjistěte zábavnou formou jaký je rozdíl mezi dubem zimním a dubem letním. Pracovní listy obsahují stručně popsané
30.00 Kč
331155
Biologie
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Tento materiál je určen pro práci venku i ve třídě. Lze využít pro žáky jakékoliv věkové skupiny. Je zaměřen na poznání
30.00 Kč
Řasy Řasy
Cíle: Žák zná pojem řasy. Žák umí popsat tělo řasy, zná typy stélek a dokáže je rozeznat, přiřadit k zástupcům dle obrázku. Žák dokáže popsat rozmnožování a význam řas. Žák rozezná a charakterizuje oddělení ruduchy, zelené řasy, hnědé řasy, krásnoočka i obrněnky. Žák zná několik zástupců řas. Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky. Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.
UUCZ-392494
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>7.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Rostliny
33.00