Viry a bakterie

Kategorie:
Počet stran:
15
Velikost: 5.62 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
7. 9. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál je určen do školních lavic, v podobě pracovních listů. Pracovní listy na téma viry obsahují stavbu virionu, virózy, přenos, průběh a léčbu virové infekce. Pracovní list zaměřený na bakterie obsahuje stavbu buňky bakterie, její tvary, a význam. Materiál obsahuje řešení a průvodní list.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

336579
Prvouka
Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
obsah: 2 typy šablon na kontejnery štítky 30 kartiček s odpadem správné řešení Úkolem dítěte je: poskládat a vybarvit
25.00 Kč
432157
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla krásnoočka i trepky. Žák rozpozná onemocnění způsobené prvoky. Žák umí popsat
30.00 Kč
392494
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák zná pojem řasy. Žák umí popsat tělo řasy, zná typy stélek a dokáže je rozeznat, přiřadit k zástupcům dle
33.00 Kč
435003
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla měkkýšů. Žák umí rozlišit plže, mlže a hlavonožce. Žák zná pojem sépiová kost. Žák
30.00 Kč
Viry a bakterie Viry a bakterie
Materiál je určen do školních lavic, v podobě pracovních listů. Pracovní listy na téma viry obsahují stavbu virionu, virózy, přenos, průběh a léčbu virové infekce. Pracovní list zaměřený na bakterie obsahuje stavbu buňky bakterie, její tvary, a význam. Materiál obsahuje řešení a průvodní list.
UUCZ-359077
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Živočichové
30.00