DUŠIČKY, HALLOWEEN 3. TŘÍDA

Kategorie:
Počet stran:
43
Velikost: 4.9 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
6. 7. 2022
Sdílet:

Užijme si VESELE s dětmi pro mnohé smutný svátek DUŠIČKY.  Propojme matematiku s prvoukou a českým jazykem.

Materiál je zaměřen v matematice na opakování násobení a dělení do 100,  porovnávání čísel… V českém jazyku na hledání slov se stejným kořenem, řazení slov podle abecedy, a především na porozumění textu, práci s textem…Některé PL propojují matematiku s českým jazykem…

Vše zábavnou a hravou formou, kdy děti při stříhání, lepení, vykreslování rozvíjí jemnou motoriku…

Obrázek odebrán.Motivační text DUŠIČKY

Příběh k tématu Dušičky, doplněno dalšími náměty

na čtení, kterými můžeme pracovní listy

motivovat.

                                                                                                                                                   

SVÍČKY ZA ZEMŘELÉ

Na DUŠIČKY se zapalují svíčky za zemřelé.

Každý zemřelý měl jméno. Rozlušti ve svíčkách

Jména, napiš je psacím písmem na linku.

Seřaď, očísluj podle abecedy.

Obrázek odebrán.

3PL vykreslování podle zadání :

DUŠIČKY

STRAŠIDLA

KVĚTINA A SVÍČKA

 

Strašidelný dům                          

Nakresli do okének vpravo to, co je po nimi napsáno,

vystřihni okénko a umísti do okénka v domě podle zadání.

Strašidlo  - na přepis, příklady, …

Můžeme vystřihnout a složit jako harmoniku a udělat si třídní strašidla…

Strašidlo – přepis – děti přepíší psacím písmem říkanku v rámečku. Strašidlo můžeme vystřihnout…

Obrázek odebrán.Duchové na příklady, písmena, …..

Pavouci                                                                                              

Splň úkol v pavučinách. Vykresli šedou barvou,

vystřihni a slep – do ruličky a lep k pavučinám jen

ty ,,pavoučky“, kteří mají správně vypočítaný příklad.

Pavoučkům udělej nožky.

Netopýr Vilímek

Děti hledají a vykreslují stejnou barvou

slova, která mají společný kořen.

 

5PL ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

                           

Obrázek odebrán.Sova

Děti hledají v každém obláčku lesní zvíře

a zapisují do rámečků.

seřadí číslicí podle abecedy.

Obrázek odebrán.                                                                                                                  

Tajemný dům

Vypočítej příklady v netopýrovi. Porovnej výsledky

a do těla napiš znaménko < > = .

Lep k hradu netopýry, kteří mají v těle znaménko = .

A duchy, kteří mají správný výsledek.

 Napiš na linky 2 věty k obrázku.

 

Obrázek odebrán.Opuštěný hrob

Jsou zemřelí, na které již nikdo nevzpomene.

Tyto hroby jsou i na DUŠIČKY holé, nevyzdobené,

bez svíček. Ozdob tento prázdný hrob.

 Lep tam svíčky, které mají výsledek tolik,

kolik je dohromady číslo po součtu čísel

ÚMRTÍ tohoto člověka. (Jsou to ta čísla na

 náhrobku u křížku).  Nalep i věnec. A to ten,

který má po sečtení výsledek stejný jako součet

 čísel narození na náhrobku. (Ta čísla u hvězdičky.)

Obrázek odebrán.

Dušičky – motivační text nebo text pro děti ke čtení

k tématu DUŠIČKY.

Svíčka pranostika – vystřihni přelož, doplň slova a přepiš

psacím dovnitř.

 

Obrázek odebrán.,,Pětilístek“ – děti doplní, vystřihnou, prostředek

 složí na ,,harmoniku“ a přilepí k sobě…

 

Dýně – matematická rozcvička

Obrázek odebrán.Variabilní použití…

Přikládám i bedýnku, do které děti mohou lepit

např. výsledky < než …. nebo > než …           

 

Netopýr – text + netopýr k vyrobení

Děti mají za úkol, doplnit podle nabízených slov – výpočtu,

text o netopýrovi. Potom si vyrobí netopýra, ale použít

mohou jen ta křídla, která mají napsaný text o netopýrovi

z uvedeného textu. Netopýra pak mohou k textu přilepit

za tělo..

 

71714
Český jazyk
MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Užijme si VESELE s dětmi pro mnohé smutný svátek DUŠIČKY. Propojme matematiku s prvoukou a českým jazykem. Materiál je
65.00 Kč
305433
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
4PL - 2PL matematika, 2PL ČJ . M: 2PL + - do 20 bez přechodu přes 10 ČJ: 1PL doplň písmeno a vykresli podle skupiny
37.00 Kč
210787
Český jazyk
3., 4., Speciální pedagogika
Pracovní listy
VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - VLÁČEK + SLOVA PŘÍBUZNÁ jako náklad - BAREVNÁ I ČERNOBÍLÁ VERZE 3 VELIKOSTI Materiál obsahuje
37.00 Kč
263011
Matematika
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
MATEMATIKA. 3 .třída. 2PL písemné + a - do 100 s přechodem přes 10 (dvojciferná čísla). 2PL násobení a dělení se
35.00 Kč
DUŠIČKY, HALLOWEEN 3. TŘÍDA DUŠIČKY, HALLOWEEN 3. TŘÍDA
Užijme si VESELE s dětmi pro mnohé smutný svátek DUŠIČKY.  Propojme matematiku s prvoukou a českým jazykem.Materiál je zaměřen v matematice na opakování násobení a dělení do 100,  porovnávání čísel… V českém jazyku na hledání slov se stejným kořenem, řazení slov podle abecedy, a především na porozumění textu, práci s textem…Některé PL propojují matematiku s českým jazykem…Vše zábavnou a hravou formou, kdy děti při stříhání, lepení, vykreslování rozvíjí jemnou motoriku…Motivační text DUŠIČKYPříběh k tématu Dušičky, doplněno dalšími náměty na čtení, kterými můžeme pracovní listy motivovat.                                                                                                                                                   SVÍČKY ZA ZEMŘELÉNa DUŠIČKY se zapalují svíčky za zemřelé.Každý zemřelý měl jméno. Rozlušti ve svíčkáchJména, napiš je psacím písmem na linku.Seřaď, očísluj podle abecedy.3PL vykreslování podle zadání :DUŠIČKYSTRAŠIDLAKVĚTINA A SVÍČKA Strašidelný dům                           Nakresli do okének vpravo to, co je po nimi napsáno, vystřihni okénko a umísti do okénka v domě podle zadání.Strašidlo  - na přepis, příklady, …Můžeme vystřihnout a složit jako harmoniku a udělat si třídní strašidla…Strašidlo – přepis – děti přepíší psacím písmem říkanku v rámečku. Strašidlo můžeme vystřihnout…Duchové na příklady, písmena, …..Pavouci                                                                                               Splň úkol v pavučinách. Vykresli šedou barvou, vystřihni a slep – do ruličky a lep k pavučinám jen ty ,,pavoučky“, kteří mají správně vypočítaný příklad. Pavoučkům udělej nožky.Netopýr VilímekDěti hledají a vykreslují stejnou barvouslova, která mají společný kořen. 5PL ČTENÍ S POROZUMĚNÍM                           SovaDěti hledají v každém obláčku lesní zvířea zapisují do rámečků.seřadí číslicí podle abecedy.                                                                                                                   Tajemný důmVypočítej příklady v netopýrovi. Porovnej výsledky a do těla napiš znaménko < > = .Lep k hradu netopýry, kteří mají v těle znaménko = .A duchy, kteří mají správný výsledek. Napiš na linky 2 věty k obrázku. Opuštěný hrobJsou zemřelí, na které již nikdo nevzpomene. Tyto hroby jsou i na DUŠIČKY holé, nevyzdobené, bez svíček. Ozdob tento prázdný hrob. Lep tam svíčky, které mají výsledek tolik, kolik je dohromady číslo po součtu čísel ÚMRTÍ tohoto člověka. (Jsou to ta čísla na náhrobku u křížku).  Nalep i věnec. A to ten, který má po sečtení výsledek stejný jako součet čísel narození na náhrobku. (Ta čísla u hvězdičky.) Dušičky – motivační text nebo text pro děti ke čteník tématu DUŠIČKY. Svíčka pranostika – vystřihni přelož, doplň slova a přepiš psacím dovnitř. ,,Pětilístek“ – děti doplní, vystřihnou, prostředek složí na ,,harmoniku“ a přilepí k sobě…  Dýně – matematická rozcvičkaVariabilní použití…Přikládám i bedýnku, do které děti mohou lepitnapř. výsledky < než …. nebo > než …             Netopýr – text + netopýr k vyrobeníDěti mají za úkol, doplnit podle nabízených slov – výpočtu, text o netopýrovi. Potom si vyrobí netopýra, ale použítmohou jen ta křídla, která mají napsaný text o netopýroviz uvedeného textu. Netopýra pak mohou k textu přilepit za tělo.. 
UUCZ-71745
Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>3.>Speciální pedagogika>Halloween, Dušičky
69.00