Edukační kvíz - pohádky

Ročník:
Téma:
Počet stran:
16
Velikost: 6.15 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 6. 2024
Sdílet:

Cílem materiálu je procvičit si učivo prvouky a českého jazyka na téma POHÁDKY a rozvoj kritického myšlení formou pracovních listů.

Materiál lze využít v hodinách českého jazyk/čtení/psaní či na Pohádkový den.

Každý žák obdrží výsledkovou kartu, do které si zapisuje písmena u správné odpovědi. Aktivitu doporučuji využít venku, v lese či školní zahradě. Není důležité u které karty žák začíná. Děti si pouze musí hlídat číslo otázky do výsledkové karty. Tajenku každý zjistí po zodpovězení všech otázek. Písmena budou mít žáci promíchané. Tajenku musí složit. Můžete žákům podat nápovědu – začáteční písmeno je K. Součástí materiálu je i kontrolní tajenka – KRÁLOVSTVÍ.

Možné využít variantu pro individuální či skupinovou práci. Slabší žáci mohou pracovat ve dvojicích. V materiálu najdete 15 stránek a úvodní slide.

Po ukončení kvízu nebo zvlášť můžete navázat v hodinách ČJ / ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST pracovními listy, které jsou koncipované metody RWCT.

Pracovní list číslo 1 – AKROSTICH. K každému písmenu z tajenky dětí tvoří větu, která začíná na dané písmeno a měla by být tematicky zaměřená.

Pracovní list číslo 2 – ALFABOX. Aktivitu, kterou hrajeme na začátku i na konci hodiny. Klidně ve dvojicích. U každého slova děti zapisují slova, které souvisí s pohádkami. Je na vás, zda budete vyžadovat 1-3 slova.

Pracovní list číslo 3 – KOMIKS. Zařazujeme v dílně psaní/čtení. Žáci dle své fantazie píší a malují komiks.

Pracovní list číslo 4 – ŽIVOTABÁSEŇ.

Pracovní lis číslo 5 – MYŠLENKOVÁ MAPA.

Pracovní list číslo 6 – ČTENÍ S TAJENKOU. Žáci mají za úkol přečíst si věty. Ke každé větě hledají obrázek, ke kterému patří písmeno, které zapíší do sloupečku u každé věty. Po správném přečtení a zapsání všech písmen, mohou již děti vyluštit tajenku. Srovnají písmena dle čísel do rámečků. Kontrolní list je součástí.

Materiál je nutné si předem připravit, nakopírovat a rozstříhat popřípadě zalaminovat. Nejvíce lze materiál využít ve druhé a třetí třídě. 

Další produkty od autora Lucie Holbíková

512858
Prvouka
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Pohybová hra do hodin prvouky - ideální na ven. Cílem materiálu je procvičit si učivo prvouky na téma jaro s pohybovou
39.00 Kč
102427
Český jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
140 kartiček na třídění slovních druhů ve druhé třídě. Materiál je upravitelný - možno přidat kartičky na jiné slovní
25.00 Kč
222927
Matematika
1., Speciální pedagogika
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit si ROZKLAD ČÍSEL DO 10. Žák dopíše číslo dle rozkladu čísla na břiše tučňáka. Poté tvoří
39.00 Kč
286176
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Domino
Výuková hra podporující první čtení slov s porozuměním. Cílem materiálu je procvičit si první čtení slov s porozuměním
39.00 Kč
Edukační kvíz - pohádky Edukační kvíz - pohádky
Cílem materiálu je procvičit si učivo prvouky a českého jazyka na téma POHÁDKY a rozvoj kritického myšlení formou pracovních listů.Materiál lze využít v hodinách českého jazyk/čtení/psaní či na Pohádkový den.Každý žák obdrží výsledkovou kartu, do které si zapisuje písmena u správné odpovědi. Aktivitu doporučuji využít venku, v lese či školní zahradě. Není důležité u které karty žák začíná. Děti si pouze musí hlídat číslo otázky do výsledkové karty. Tajenku každý zjistí po zodpovězení všech otázek. Písmena budou mít žáci promíchané. Tajenku musí složit. Můžete žákům podat nápovědu – začáteční písmeno je K. Součástí materiálu je i kontrolní tajenka – KRÁLOVSTVÍ.Možné využít variantu pro individuální či skupinovou práci. Slabší žáci mohou pracovat ve dvojicích. V materiálu najdete 15 stránek a úvodní slide.Po ukončení kvízu nebo zvlášť můžete navázat v hodinách ČJ / ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST pracovními listy, které jsou koncipované metody RWCT.Pracovní list číslo 1 – AKROSTICH. K každému písmenu z tajenky dětí tvoří větu, která začíná na dané písmeno a měla by být tematicky zaměřená.Pracovní list číslo 2 – ALFABOX. Aktivitu, kterou hrajeme na začátku i na konci hodiny. Klidně ve dvojicích. U každého slova děti zapisují slova, které souvisí s pohádkami. Je na vás, zda budete vyžadovat 1-3 slova.Pracovní list číslo 3 – KOMIKS. Zařazujeme v dílně psaní/čtení. Žáci dle své fantazie píší a malují komiks.Pracovní list číslo 4 – ŽIVOTABÁSEŇ.Pracovní lis číslo 5 – MYŠLENKOVÁ MAPA.Pracovní list číslo 6 – ČTENÍ S TAJENKOU. Žáci mají za úkol přečíst si věty. Ke každé větě hledají obrázek, ke kterému patří písmeno, které zapíší do sloupečku u každé věty. Po správném přečtení a zapsání všech písmen, mohou již děti vyluštit tajenku. Srovnají písmena dle čísel do rámečků. Kontrolní list je součástí.Materiál je nutné si předem připravit, nakopírovat a rozstříhat popřípadě zalaminovat. Nejvíce lze materiál využít ve druhé a třetí třídě. 
UUCZ-599067
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Prvouka>Pracovní listy>Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka>1.>2.>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Pohádky
45.00