Materiály od uživatele Lucie Holbíková

Pracuji jako učitelka na 1. stupni ZŠ. Ve své práci se zaměřuji na moderní a tvořivé vyučování. Často ve výuce využívám činnostní a prožitkové učení, proto jsou moje materiály často koncipovány do kartiček a skupinové práce. Práce ve školství mne baví a pomůcky si vytvářím proto, aby učení bavilo mne i moje žáky. Mimo školství se věnuji i logopedii a spolupracuji s nakladatelstvím Fraus, které mi vydalo e-book Skřítek Povídálek. Doufám, že moje pomůcky budou zábavné i pro vaše žáky. V materiálech používám obrázky s licencí CCo (pixabay, clker).

484199
Matematika
1., 2.
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit si sčítání a odčítání do 20. S přechodem i bez přechodu desítky. Cílem materiálu je
39.00 Kč
480702
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pohybová hra procvičující zaokrouhlování čísel na celé desítky. Materiál pro 2.-3. třídu ZŠ. Cílem materiálu je
45.00 Kč
465440
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit si sčítání a odčítání do 100. S přechodem i bez přechodu desítky. Žáci počítají jako
39.00 Kč
464054
Český jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pohybová hra procvičující pravopis ú, ů , u. Cílem materiálu je procvičit si pravopis psaní samohlásky ú, ů, u. Žáci
39.00 Kč
457219
Český jazyk - čtení
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit si pravopis po vyjmenovaných slovech po B, Z, L. Žáci mají za úkol nakrmit paní Žabku.
45.00 Kč
457198
Český jazyk - gramatika
2., 3.
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit si stavbu slova se zaměřením na slabikotvorné souhlásky. Žáci mají za úkol přečíst si slova
39.00 Kč
441788
Matematika
1., 2., Speciální pedagogika
Skládačky
Pohybová hra do hodin matematiky - procvičovací sčítání a odčítání do 10 i 20. Vzdělávací materiál pro ZŠ. Cílem
33.00 Kč
439602
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Vzdělávací materiál pro ZŠ. Cílem materiálu je procvičit si sčítání do 20 a 100 s přechodem přes 10. Žáci počítají jako
45.00 Kč
438794
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit si sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10.Jedná se o výukovou pomůcku pro ZŠ. Jedná
45.00 Kč
425531
Český jazyk - gramatika
2., 3.
Didaktické hry
Cílem materiálu je procvičit s i pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách. Vzdělávací materiál pro ZŠ. Jedná se o
39.00 Kč
386230
Matematika
2., 3.
Didaktické hry
Jedná se o výukovou pomůcku pro ZŠ. Cílem materiálu je procvičit si matematické dovednosti – sčítání a odčítání do 20 s
39.00 Kč
386227
Český jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Cílem materiálu je procvičit si čtení vět s porozuměním. Žáci mají za úkol přečíst si věty. Ke každé větě hledají
33.00 Kč