Kartičky a další aktivity k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět a věty jednočlenné, dvojčlenné a ekvivalentu

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
51
Velikost: 12.47 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Soubor nabízí 500 ks materiálů k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět, rozlišení věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu a aktivitu k třídění spojovacích výrazů podle významových poměrů. 

Kartičky jsou výhodné jak pro Vás (nemusíte se obtěžovat s oboustranným tiskem), tak pro žáky (nemusí kartičky otáčet ze strany na stranu při kontrole odpovědi).

Složení:

 • 280 ks kartiček s větnými členy(určit větný člen vybraného slova / vyhledat zadaný větný člen),
 • 140 ks kartiček s druhy vedlejších vět a podtrháváním přísudku věty řídící,
 • 40 ks karet s určováním věty jednočlenné, dvojčlenné, větného ekvivalentu,
 • 39 ks karet s grafickými rozbory větných členů,
 • 1 ks pracovní plocha (tabulka) s kartičkami se spojovacími výrazy (žáci třídí spojovací výrazy podle významových poměrů).

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.

 

 

Další produkty od autora Petra Marešová

542655
Český jazyk
8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Úniková hra pro týmy 3–4 žáků. Součástí hry je pět stanovišť, ve kterých si žáci procvičí pravopis českých i přejatých
45.00 Kč
339422
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Aktivity zahrnuté v souboru: 24× přiřazování popisu osoby (vzhled, oblečení a další) ke správné fotografii, 8×
45.00 Kč
168202
Český jazyk
Ostatní
Soubor nabízí motivy k vytváření vlastních příběhů, básniček či jako inspirace do hodin výtvarné výchovy. Kombinace tří
25.00 Kč
56262
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor obsahuje písemné práce / pracovní listy k jednotlivým větným členům, a to jak jednotlivě, tak souhrnně. Dodala
40.00 Kč
Kartičky a další aktivity k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět a věty jednočlenné, dvojčlenné a ekvivalentu Kartičky a další aktivity k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět a věty jednočlenné, dvojčlenné a ekvivalentu
Soubor nabízí 500 ks materiálů k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět, rozlišení věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu a aktivitu k třídění spojovacích výrazů podle významových poměrů.  Kartičky jsou výhodné jak pro Vás (nemusíte se obtěžovat s oboustranným tiskem), tak pro žáky (nemusí kartičky otáčet ze strany na stranu při kontrole odpovědi). Složení: 280 ks kartiček s větnými členy(určit větný člen vybraného slova / vyhledat zadaný větný člen), 140 ks kartiček s druhy vedlejších vět a podtrháváním přísudku věty řídící, 40 ks karet s určováním věty jednočlenné, dvojčlenné, větného ekvivalentu, 39 ks karet s grafickými rozbory větných členů, 1 ks pracovní plocha (tabulka) s kartičkami se spojovacími výrazy (žáci třídí spojovací výrazy podle významových poměrů).   Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.  
 
UUCZ-61705
Český jazyk>Ostatní>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
80.00