LITERATURA - desková hra (próza, poezie, drama)

Kategorie:
Počet stran:
44
Velikost: 13.4 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
3. 8. 2022
Cena:
40 Kč vč. DPH
Sdílet:

- didaktická hra k opakování literárních pojmů z oblasti prózy, poezie a dramatu
- 150 otázek (50 otázek za každý lit. druh) s výběrem z možností
- podklady pro samostatnou práci ve skupině

Obsah:
Drama (kartičky s otázkami) ................................ str. 1 – 10
Poezie (kartičky s otázkami) ................................ str. 11 – 20
Próza (kartičky s otázkami) ................................. str. 21 – 30
Kartičky štěstí ...................................................... str. 31 a 32
Pravidla hry ......................................................... str. 33 a 34
Knihovničky ......................................................... str. 35
Tituly za správné odpovědi ................................. str. 36
Správné odpovědi k otázkám ............................. str. 37 – 39
Motivační sovičky ............................................... str. 40
Herní plocha ....................................................... str. 41 – 44

Charakter hry: žáci odpovídají na otázky na kartičkách a za správné odpovědi získávají knižní tituly daného druhu (próza, poezie, drama). Cílem je vybavit celou knihovničku těmito tituly (od každého lit. druhu je potřeba mít 8 titulů). Vyučující může stanovit hru na jednoho vítěze, nebo v rámci motivace udělit motivační (nalepovací) sovičky každému, komu se během hry podaří sestavit alespoň jednu knihovnu. Hra obsahuje „nástrahy“ i „příležitosti“ a karty štěstí, které pomáhají vyhnout se nástrahám.

Soubor ve formátu ZIP obsahuje dokument v PDF (vč. průvodního dopisu) a verzi v DOCX, která umožňuje editaci (úpravy otázek ve wordu - např. pro účel 1. stupně nebo změnu na prověření znalosti autorů a děl, literárních směrů apod.)

- podrobnější informace v náhledových obrázcích


Ověřované pojmy: 

DRAMA: inscenace, monolog, dialog, činohra, peripetie, Aristotelés, tragédie, komedie, dramatizace ,absurdní divadlo, replika, opona, kulisa, rekvizita, scénická poznámka, tragikomedie, prolog, forbíny, epilog, hlediště, dramatik, premiéra, derniéra, drama, komedie, tragédie, muzikál, opera, libreto, Dionýsos, choreograf, režisér, balet, pantomima, expozice, kolize, jednoaktovka, lóže, commedia dell’arte, Osvobozené divadlo, V. Havel, Mastičkář, J. K. Tyl, improvizace, kočovné divadlo, loutkové divadlo

POEZIE: druhy rýmů (sdružený, střídavý, obkročný, přerývaný, postupný, tirádový), druhy balad, epigram, epitaf, aliterace, epos, kaligram, žalozpěv, poema, protestsong, sonet, byliny, kramářské písně, balada, hymnus, kancionál, koleda, poezie, kuplet, epiteton, refrén, repetice, verše, sloky, přirovnání, personifikace, metafora, oxymóron, rétorická otázka, haiku, intermezzo, zvukomalba, eufemismy, alegorie, pejorativa, apostrofa, hyperbola, romance, ukolébavka, duchovní písně, lyrika, epika, poéma, balada, romance, folklór, limerik, óda, synekdocha

PRÓZA: cenzura, protagonista, antagonista, pseudonym, chronologie, retrospektiva, ich-forma, er-forma, pointa, ironie, parodie, litotes, gradace, anekdota, autobiografie, bajka, biografie, perifráze, povídka, román, romaneto, novela, sága, satira, sci-fi, fantasy, horor, pohádka, pověst, cestopis, báchorka, kronika, fejeton, beletrie, báje, mýtus, líčení, prozaik, přímá řeč, nepřímá řeč, recenze, druhy románu (epistolární, budovatelský, utopistický), próza, apoziopeze

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

195722
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor materiálů obsahuje aktivity k baladě Toman a lesní panna, která zasahuje do okruhů: balada, (pre)romantismus
49.00 Kč
169729
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 28 pracovních listů + kopie s vyplněným řešením k výuce lit. útvaru bajky - celkem 53 Ezopových minibajek s otázkami
60.00 Kč
31548
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Interpunkce mezi větami v souvětí - pracovní listy zápisy, vysvětlení, příklady a procvičení (9 stran) - 10 testů typu
30.00 Kč
4387
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje stručný zápis s jednoduchým pravidlem, jak zvládnout pravopis zájmena já (mě, mně) 23 krátkých
25.00 Kč
LITERATURA - desková hra (próza, poezie, drama) LITERATURA - desková hra (próza, poezie, drama)
- didaktická hra k opakování literárních pojmů z oblasti prózy, poezie a dramatu - 150 otázek (50 otázek za každý lit. druh) s výběrem z možností - podklady pro samostatnou práci ve skupině Obsah: Drama (kartičky s otázkami) ................................ str. 1 – 10 Poezie (kartičky s otázkami) ................................ str. 11 – 20 Próza (kartičky s otázkami) ................................. str. 21 – 30 Kartičky štěstí ...................................................... str. 31 a 32 Pravidla hry ......................................................... str. 33 a 34 Knihovničky ......................................................... str. 35 Tituly za správné odpovědi ................................. str. 36 Správné odpovědi k otázkám ............................. str. 37 – 39 Motivační sovičky ............................................... str. 40 Herní plocha ....................................................... str. 41 – 44 Charakter hry: žáci odpovídají na otázky na kartičkách a za správné odpovědi získávají knižní tituly daného druhu (próza, poezie, drama). Cílem je vybavit celou knihovničku těmito tituly (od každého lit. druhu je potřeba mít 8 titulů). Vyučující může stanovit hru na jednoho vítěze, nebo v rámci motivace udělit motivační (nalepovací) sovičky každému, komu se během hry podaří sestavit alespoň jednu knihovnu. Hra obsahuje „nástrahy“ i „příležitosti“ a karty štěstí, které pomáhají vyhnout se nástrahám. Soubor ve formátu ZIP obsahuje dokument v PDF (vč. průvodního dopisu) a verzi v DOCX, která umožňuje editaci (úpravy otázek ve wordu - např. pro účel 1. stupně nebo změnu na prověření znalosti autorů a děl, literárních směrů apod.) - podrobnější informace v náhledových obrázcích Ověřované pojmy:  DRAMA: inscenace, monolog, dialog, činohra, peripetie, Aristotelés, tragédie, komedie, dramatizace ,absurdní divadlo, replika, opona, kulisa, rekvizita, scénická poznámka, tragikomedie, prolog, forbíny, epilog, hlediště, dramatik, premiéra, derniéra, drama, komedie, tragédie, muzikál, opera, libreto, Dionýsos, choreograf, režisér, balet, pantomima, expozice, kolize, jednoaktovka, lóže, commedia dell’arte, Osvobozené divadlo, V. Havel, Mastičkář, J. K. Tyl, improvizace, kočovné divadlo, loutkové divadlo POEZIE: druhy rýmů (sdružený, střídavý, obkročný, přerývaný, postupný, tirádový), druhy balad, epigram, epitaf, aliterace, epos, kaligram, žalozpěv, poema, protestsong, sonet, byliny, kramářské písně, balada, hymnus, kancionál, koleda, poezie, kuplet, epiteton, refrén, repetice, verše, sloky, přirovnání, personifikace, metafora, oxymóron, rétorická otázka, haiku, intermezzo, zvukomalba, eufemismy, alegorie, pejorativa, apostrofa, hyperbola, romance, ukolébavka, duchovní písně, lyrika, epika, poéma, balada, romance, folklór, limerik, óda, synekdocha PRÓZA: cenzura, protagonista, antagonista, pseudonym, chronologie, retrospektiva, ich-forma, er-forma, pointa, ironie, parodie, litotes, gradace, anekdota, autobiografie, bajka, biografie, perifráze, povídka, román, romaneto, novela, sága, satira, sci-fi, fantasy, horor, pohádka, pověst, cestopis, báchorka, kronika, fejeton, beletrie, báje, mýtus, líčení, prozaik, přímá řeč, nepřímá řeč, recenze, druhy románu (epistolární, budovatelský, utopistický), próza, apoziopeze
UUCZ-18778
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Didaktické hry>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
40.00