Přísudek (v kostce) - pracovní listy s řešením, didaktická hra

Ročník:
Počet stran:
42
Velikost: 8.21 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 8. 2022
Sdílet:

Souhrnné opakování přísudku:
1. Přehled pro žáky - druhy přísudku (vhodné i pro žáky s SPU)
2. 9 pracovních listů + jejich kopie s vyplněním řešením (příprava na přijímací a maturitní zkoušku, obdoba CERMAT testů)
3. Didaktická hra k zopakování okruhu přísudek (otázky s výběrem z možností, určování přísudků, klíč s řešením)

Okruhy pracovních listů:
- základní teorie k přísudku
- druhy přísudku
- přísudek jako samostatný větný člen
- poměry souřadně spojených několikanásobných přísudků
- rozdíl přísudku u trpného rodu a přísudku jmenného se sponou (být nějaký)
- práce s odborným a uměleckým textem
- způsoby vyjádření přísudku - opakování slovních druhů
- infinitiv jako větný člen
- druhy sloves (fázová, sponová, modální)
- mluvnické kategorie sloves
- spojka "a" (spojení přísudků / celých vět)
- zvratný trpný rod
- přesah do literatury (personifikace, ÚLS - přísloví)
- věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
- pravopis (shoda přísudku s podmětem jednoduchým i několikanásobným)

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

11594
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku /
65.00 Kč
16591
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
TVOŘENÍ SLOV: 1. odvozování (slovní druhy, rozbor odvozenin - předpony, kořen, přípony, slovotvorný základ atd.) 2
40.00 Kč
4350
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje: - zásobník pojmů pro učitele (seznam pojmů ke všem 6 kategoriím PJ - konkrétní, abstraktní, pomnožná
45.00 Kč
359586
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor pracovních listů a testů k výuce, opakování i komplexnímu procvičení SLOVES . Postupně a konstruktivně nejprve
68.00 Kč
Přísudek (v kostce) - pracovní listy s řešením, didaktická hra Přísudek (v kostce) - pracovní listy s řešením, didaktická hra
Souhrnné opakování přísudku: 1. Přehled pro žáky - druhy přísudku (vhodné i pro žáky s SPU) 2. 9 pracovních listů + jejich kopie s vyplněním řešením (příprava na přijímací a maturitní zkoušku, obdoba CERMAT testů) 3. Didaktická hra k zopakování okruhu přísudek (otázky s výběrem z možností, určování přísudků, klíč s řešením) Okruhy pracovních listů: - základní teorie k přísudku - druhy přísudku - přísudek jako samostatný větný člen - poměry souřadně spojených několikanásobných přísudků - rozdíl přísudku u trpného rodu a přísudku jmenného se sponou (být nějaký) - práce s odborným a uměleckým textem - způsoby vyjádření přísudku - opakování slovních druhů - infinitiv jako větný člen - druhy sloves (fázová, sponová, modální) - mluvnické kategorie sloves - spojka "a" (spojení přísudků / celých vět) - zvratný trpný rod - přesah do literatury (personifikace, ÚLS - přísloví) - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - pravopis (shoda přísudku s podmětem jednoduchým i několikanásobným)
UUCZ-6709
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
40.00