SLOVNÍ DRUHY: MINITESTY (20 testů, s řešením)

Ročník:
Počet stran:
40
Velikost: 2.07 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
6. 11. 2023
Cena:
35 Kč vč. DPH
Sdílet:

Komplexní opakování slovních druhů: 20 mini testů (vždy 2 oboustranné testy na jednom listu A4) + řešení 

 materiál navržen k oboustrannému tisku a svislému rozstřižení

přehlednost okruhů (čísla otázky dle pořadí slovních druhů):
   všechny otázky č. 1 – okruh PODSTATNÁ JMÉNA
   všechny otázky č. 2 – okruh PŘÍDAVNÁ JMÉNA
   všechny otázky č. 3 – okruh ZÁJMENA
   . . . 

(1) PODSTATNÁ JMÉNA:
- konkrétní, abstraktní, kolísání mezi nimi
- pomnožná, látková, hromadná
- mluvnické kategorie: určování i skloňování dle zadaných
- určování životnosti u mužského rodu
- vyhledávání určitých podstatných jmen v textu
- skloňování (co je a není duál)
- konverze s jinými slovními druhy (hezký večer x přijdu večer)
- skloňování přejatých PJ dle poučky (pravidel)


(2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA:
- skloňování zadaného jména dle kontextu
- tvrdá, měkká, přivlastňovací
- rozlišování -icí / -ící (balicí x balící)
- mluvnické kategorie: určování i skloňování dle zadaných
- vyhledávání v textu
- tvoření přídavných jmen z podstatných + (možnost) stupňování
- skloňování duálu
- konverze s dalšími slovními druhy (nemocní lidé x nemocní se léčí)


(3) ZÁJMENA:
- druhy (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, … + zvratná)
- vyhledávání v textu, rozlišování sebou / s sebou
- skloňování (ona, oni)
- skloňování jenž, týž, tentýž
- konverze s ostatními slovními druhy (dívat se x jdu se sestrou)


(4) ČÍSLOVKY:
- druhy (základní, řadové, druhové, násobné + určité, neurčité)
- skloňování (oba) dva, tři, čtyři
- správný zápis (řadové číslovky + kombinace čísla a jednotky)
- rozdíly typu dvacet minut x dvacetiminutový (20min x 20  min)
- správný zápis letopočtu

 

5) SLOVESA:
- mluvnické kategorie: určování + skloňování dle zadaných
- poznáváni vidu (dokonavý, nedokonavý)
- poznávání rodu (činný, trpný) – včetně zvratného trpného rodu
- aplikace odborného textu: rozlišování plnovýznamových sloves
- určitý a neurčitý tvar sloves
- konverze s ostatními slovními druhy (jez na vodě x jez rychle)


(6) PŘÍSLOVCE:
- odlišení příslovečné spřežky od předložky
  + podstatného jména (nahoru x na horu)
- tvoření z přídavných jmen
- (možnost) stupňování příslovcí
- příslovce jako větný člen
- české ekvivalenty přejatých příslovcí (např. infantilně apod.)


(7) PŘEDLOŽKY:
- určování, co je (a není) předložka: Střílí mimo. / Střelil mimo terč. apod.
- jednoslabičné a víceslabičné předložky (vyhledávání v textu)
- fráze (vymlouvat se na, souviset s atd.)
- propojení předložky s pádem (např. na – 6. i 4. pád)
- konverze s ostatními slovními druhy (na stole x na, tady to máš)
- odchylky od větné stavby: rozpoznání kontaminace (souvisí to s tím / patří to k tomu
à souvisí to k tomu)


(8) SPOJKY:
- souřadicí a podřadicí (rozlišování, která je která + vliv na stavbu věty: 1.H – 2. H x 1. H – 2. V)
- posouzení funkce spojek (+ zařazení k poměru)


(9) ČÁSTICE:
- určování co v daném kontextu je/není částice
- určení částic ve větě


(10) CITOSLOVCE:
- charakter citoslovcí: zvukomalebná, citoslovce s charakterem pokynu/výzvy atd.
- citoslovce coby větný člen (podmět, předmět, přívlastek, citoslovce nahrazující sloveso coby přísudek)

 

 

 

 

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

301095
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- Celkem 40 stran k výuce i opakování okruhu ČÍSLOVKY (druhy, správný zápis). ​​​ - VŠE V NÁHLEDOVÝCH OBRÁZCÍCH PRACOVNÍ
60.00 Kč
219660
Český jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
• 20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku
30.00 Kč
132701
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- pracovní listy do hodin literatury k výuce balady (zpracovává 8 Erbenových slavných balad, jež byly zfilmovány)* -
58.00 Kč
153230
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Desková hra k rozvoji čtenářské gramotnosti , která rozšiřuje okruh literárního žánru bajky (obsahuje zajímavosti ze
48.00 Kč
SLOVNÍ DRUHY: MINITESTY (20 testů, s řešením) SLOVNÍ DRUHY: MINITESTY (20 testů, s řešením)
Komplexní opakování slovních druhů: 20 mini testů (vždy 2 oboustranné testy na jednom listu A4) + řešení   materiál navržen k oboustrannému tisku a svislému rozstřižení • přehlednost okruhů (čísla otázky dle pořadí slovních druhů):    všechny otázky č. 1 – okruh PODSTATNÁ JMÉNA    všechny otázky č. 2 – okruh PŘÍDAVNÁ JMÉNA    všechny otázky č. 3 – okruh ZÁJMENA    . . .  (1) PODSTATNÁ JMÉNA: - konkrétní, abstraktní, kolísání mezi nimi - pomnožná, látková, hromadná - mluvnické kategorie: určování i skloňování dle zadaných - určování životnosti u mužského rodu - vyhledávání určitých podstatných jmen v textu - skloňování (co je a není duál) - konverze s jinými slovními druhy (hezký večer x přijdu večer) - skloňování přejatých PJ dle poučky (pravidel) (2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA: - skloňování zadaného jména dle kontextu - tvrdá, měkká, přivlastňovací - rozlišování -icí / -ící (balicí x balící) - mluvnické kategorie: určování i skloňování dle zadaných - vyhledávání v textu - tvoření přídavných jmen z podstatných + (možnost) stupňování - skloňování duálu - konverze s dalšími slovními druhy (nemocní lidé x nemocní se léčí) (3) ZÁJMENA: - druhy (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, … + zvratná) - vyhledávání v textu, rozlišování sebou / s sebou - skloňování (ona, oni) - skloňování jenž, týž, tentýž - konverze s ostatními slovními druhy (dívat se x jdu se sestrou) (4) ČÍSLOVKY: - druhy (základní, řadové, druhové, násobné + určité, neurčité) - skloňování (oba) dva, tři, čtyři - správný zápis (řadové číslovky + kombinace čísla a jednotky) - rozdíly typu dvacet minut x dvacetiminutový (20min x 20  min) - správný zápis letopočtu   5) SLOVESA: - mluvnické kategorie: určování + skloňování dle zadaných - poznáváni vidu (dokonavý, nedokonavý) - poznávání rodu (činný, trpný) – včetně zvratného trpného rodu - aplikace odborného textu: rozlišování plnovýznamových sloves - určitý a neurčitý tvar sloves - konverze s ostatními slovními druhy (jez na vodě x jez rychle) (6) PŘÍSLOVCE: - odlišení příslovečné spřežky od předložky   + podstatného jména (nahoru x na horu) - tvoření z přídavných jmen - (možnost) stupňování příslovcí - příslovce jako větný člen - české ekvivalenty přejatých příslovcí (např. infantilně apod.) (7) PŘEDLOŽKY: - určování, co je (a není) předložka: Střílí mimo. / Střelil mimo terč. apod. - jednoslabičné a víceslabičné předložky (vyhledávání v textu) - fráze (vymlouvat se na, souviset s atd.) - propojení předložky s pádem (např. na – 6. i 4. pád) - konverze s ostatními slovními druhy (na stole x na, tady to máš) - odchylky od větné stavby: rozpoznání kontaminace (souvisí to s tím / patří to k tomu à souvisí to k tomu) (8) SPOJKY: - souřadicí a podřadicí (rozlišování, která je která + vliv na stavbu věty: 1.H – 2. H x 1. H – 2. V) - posouzení funkce spojek (+ zařazení k poměru) (9) ČÁSTICE: - určování co v daném kontextu je/není částice - určení částic ve větě (10) CITOSLOVCE: - charakter citoslovcí: zvukomalebná, citoslovce s charakterem pokynu/výzvy atd. - citoslovce coby větný člen (podmět, předmět, přívlastek, citoslovce nahrazující sloveso coby přísudek)        
UUCZ-415195
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
35.00