Revoluční rok 1848

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
2
Velikost: 279.76 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

  Pracovní list s vynechanými informaci na téma Reovluční rok 1848. Žáci vyhledávají na internetu chybějící informace. Součástí je i práce s vyhledávačem Google Lens - Kdo nebo co je na obrázku. Kartičky se jmény v malé tabulce si žáci rozstříhají a poté nalepí pod správný obrázek.

  Součástí souboru je i řešení.

  Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.

  Materiál rozvíjí dle RVP:

  • ČJS-5-3-02 využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti
  • ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
  • ČJS-5-3-03p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
  • I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
  • I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi

  Klíčové kompetence:

  • Kompetence občanské – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  • Kompetence digitální – získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
  • Kompetence digitální – využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

  Další produkty od autora Magdalena Weinerová

  403773
  Anglický jazyk
  3., 4.
  Pracovní listy
  V materiálu se žáci seznámí s vybranou halloweenskou slovní zásobou. Zopakují si barvy, čísla. Při každém úkolu si
  30.00 Kč
  562339
  Český jazyk
  3.
  Pracovní listy
  Zábavné procvičování učiva - českého jazyka (vyjmenovaná slova, pády, slovní druhy, tvůrčí psaní) a matematiky (pamětné
  45.00 Kč
  538176
  Vlastivěda
  5.
  Pracovní listy
  Pracovní list s vynechanými informacemi k tématu Hospodářský rozvoj českých zemí v 19. století. Jedná se o století páry
  25.00 Kč
  74310
  Anglický jazyk
  4.
  Didaktické hry
  Kartičky na procvičování slovní zásoby sporty. Vytvořeno podle učebnice Chit Chat 2. V materiálu jsou sporty: play
  28.00 Kč
  Revoluční rok 1848 Revoluční rok 1848
  Pracovní list s vynechanými informaci na téma Reovluční rok 1848. Žáci vyhledávají na internetu chybějící informace. Součástí je i práce s vyhledávačem Google Lens - Kdo nebo co je na obrázku. Kartičky se jmény v malé tabulce si žáci rozstříhají a poté nalepí pod správný obrázek. Součástí souboru je i řešení. Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Materiál rozvíjí dle RVP: ČJS-5-3-02 využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách ČJS-5-3-03p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi Klíčové kompetence: Kompetence občanské – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit Kompetence digitální – získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu Kompetence digitální – využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
  UUCZ-370921
  Dějepis>Vlastivěda>Pracovní listy>5.>8.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
  25.00