Hra - Colours and Numbers cards - Barvy a čísla - karty

Předmět:
Kategorie:
Téma:
Počet stran:
9
Velikost: 334.68 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

  Karty na procvičování čísel a barev v anglickém jazyce. Jedná se o barvy: zelená, modrá, červená a žlutá a čísla od 1 do 12. Lze použít i tvary - kruh, obdélník, srdce a hvězda. Součástí hry jsou také slova jako queen a king a change. Hraje se s pravidly podobnými jako prší, jen žáci při vynášení karty říkají číslo a barvu karty, kterou pokládají. Karta Change slouží pro změnu barvy. Hra je vhodná například pro diferenciaci, pro rychlejší žáky, kdy si mohou oddechnout.

  Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.

  Materiál rozvíjí dle RVP:

  • CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
  • CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka

  Klíčové kompetence:

  • Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

  • Kompetence komunikativní – rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

  • Kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

  Další produkty od autora Magdalena Weinerová

  404558
  Anglický jazyk
  4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
  Pracovní listy
  Materiál obsahuje soubor sedmi plakátků s ikonami počasí na mapě Spojeného království s vybranými městy, dále sadu 14
  35.00 Kč
  562339
  Český jazyk
  3.
  Pracovní listy
  Zábavné procvičování učiva - českého jazyka (vyjmenovaná slova, pády, slovní druhy, tvůrčí psaní) a matematiky (pamětné
  45.00 Kč
  371612
  Dějepis
  5., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
  Pracovní listy
  Pracovní list s vynechanými informaci tématu Kultura v druhé polovině 19. století (Božena, Němcová, Národní divadlo,...)
  25.00 Kč
  371710
  Informatika
  6., ZŠ – 1. STUPEŇ
  Didaktické hry
  Kartičky pro offline aktivitu. Žáci se seznámí s různými druhy souborů, s tím, co je ikona, složka, disk, adresář. Žáci
  25.00 Kč
  Hra - Colours and Numbers cards - Barvy a čísla - karty Hra - Colours and Numbers cards - Barvy a čísla - karty
  Karty na procvičování čísel a barev v anglickém jazyce. Jedná se o barvy: zelená, modrá, červená a žlutá a čísla od 1 do 12. Lze použít i tvary - kruh, obdélník, srdce a hvězda. Součástí hry jsou také slova jako queen a king a change. Hraje se s pravidly podobnými jako prší, jen žáci při vynášení karty říkají číslo a barvu karty, kterou pokládají. Karta Change slouží pro změnu barvy. Hra je vhodná například pro diferenciaci, pro rychlejší žáky, kdy si mohou oddechnout. Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Materiál rozvíjí dle RVP: CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazykaKlíčové kompetence:Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentujeKompetence komunikativní – rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského děníKompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  UUCZ-369955
  Anglický jazyk>Didaktické hry>ZŠ – 1. STUPEŇ>Barvy
  32.00