Dráha, rychlost, čas: kartičky, slovní úlohy

Předmět:
Ročník:
Počet stran:
9
Velikost: 193.15 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Soubor obsahuje:

  • 42 kartiček (14× dráha, 14× rychlost, 14× čas),
  • 9 slovních úloh (3× dráha, 3× rychlost, 3× čas).

 

Možnost oboustranného tisku pro samostatnou kontrolu řešení.

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
  • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,

kompetence k řešení problémů:

  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.

Další produkty od autora Petra Marešová

61705
Český jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Soubor nabízí 500 ks materiálů k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět, rozlišení věty jednočlenné, dvojčlenné
80.00 Kč
445497
Fyzika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Testy a písemky
Soubor se skládá ze tří typů kartiček (celkem 60 kusů) a dvou testových variant. Žáci mají možnost samostatné kontroly
37.00 Kč
337562
Český jazyk
5., 6.
Ostatní
64 kartiček zahrnujících otázky, které se týkají: pravopisu (doplňování, opravování chyb), gramatiky (slovní druhy
29.00 Kč
359480
Český jazyk
5., 6.
Didaktické hry
Soubor zahrnuje trimino ve třech stupních obtížnosti: 4× jednoduchá úroveň (prosté slovní druhy, slova v základním tvaru
30.00 Kč
Dráha, rychlost, čas: kartičky, slovní úlohy Dráha, rychlost, čas: kartičky, slovní úlohy
Soubor obsahuje: 42 kartiček (14× dráha, 14× rychlost, 14× čas), 9 slovních úloh (3× dráha, 3× rychlost, 3× čas).   Možnost oboustranného tisku pro samostatnou kontrolu řešení.   Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, - kompetence k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
UUCZ-356635
Fyzika>Matematika>Testy a písemky>Ostatní>7.>8.
30.00