Skupenství látek s kolíčky

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
4
Velikost: 1.04 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
6. 8. 2022
Sdílet:

Výroba pomůcky:

 1. Pomůcku vytiskneme. Poté vystřihneme celou kartičku (tj. až po světle hnědý okraj).
 2. Kartičku zohneme v místě čárkované čáry a zalaminujeme.
 3. K pomůcce dodáme jeden malý kolíček. Jestliže má na aktivitě pracovat více žáků, je vhodné dát kolíčků více (pro každého člena skupiny jeden kolíček).

Jak s materiálem pracovat:

 1. SAMOSTATNÁ PRÁCE: Žák dostane několik karet (případně i celou sadu) + kolíček. Vezme si kartu, vybere správné skupenství, umístí kolíček na správný pojem. Správnost ověří otočením karty (řešení je označené puntíkem). Tato aktivita je vhodná např. i pro žáky jako „práce navíc“, pokud mají hotovou zadanou práci.
 2. SKUPINOVÁ PRÁCE: Rozdejte vystřižené kartičky do skupin (po 2-5 žácích) + příslušný počet kolíčků. Dále žáci pracují stejným způsobem, jako při samostatné práci.
 3. V průběhu práce učitel prochází třídu a pomáhá žákům s případnými nejasnostmi.
 4. Nezapomeňte na zpětnou vazbu – které látky dělaly žákům největší problém apod.

Přínos pomůcky:

 1. Aktivizace žáků.
 2. Podpora spolupráce mezi žáky.
 3. Manipulativní činnost – zapojení více smyslů do výuky.
 4. Díky samokontrole žáků se rozvíjí jejich samostatnost a zodpovědnost.

Další produkty od autora Vladěna Pěknicová

92220
Fyzika
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Skládačky
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 16 karet s převody jednotek času (den, hodina, minuta, sekunda). Cíl: Zopakování či
25.00 Kč
285824
Matematika
8., ZŠ – 2. STUPEŇ
Skládačky
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 8 čtveřic karet s jednoduchými úpravami výrazů (sčítání, odčítání násobení, dělení
30.00 Kč
133709
Matematika
8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Skládačky
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 2 sady karet. Obě sady slouží k procvičení řešení lineárních rovnic (ekvivalentní
32.00 Kč
306135
Matematika
8., 9.
Já mám, kdo má
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 27 karet s jednoduchými rovnicemi. Kořeny rovnic se dají (měly by se dát) určit
27.00 Kč
Skupenství látek s kolíčky Skupenství látek s kolíčky
Výroba pomůcky:Pomůcku vytiskneme. Poté vystřihneme celou kartičku (tj. až po světle hnědý okraj). Kartičku zohneme v místě čárkované čáry a zalaminujeme.K pomůcce dodáme jeden malý kolíček. Jestliže má na aktivitě pracovat více žáků, je vhodné dát kolíčků více (pro každého člena skupiny jeden kolíček).Jak s materiálem pracovat:SAMOSTATNÁ PRÁCE: Žák dostane několik karet (případně i celou sadu) + kolíček. Vezme si kartu, vybere správné skupenství, umístí kolíček na správný pojem. Správnost ověří otočením karty (řešení je označené puntíkem). Tato aktivita je vhodná např. i pro žáky jako „práce navíc“, pokud mají hotovou zadanou práci.SKUPINOVÁ PRÁCE: Rozdejte vystřižené kartičky do skupin (po 2-5 žácích) + příslušný počet kolíčků. Dále žáci pracují stejným způsobem, jako při samostatné práci.V průběhu práce učitel prochází třídu a pomáhá žákům s případnými nejasnostmi.Nezapomeňte na zpětnou vazbu – které látky dělaly žákům největší problém apod.Přínos pomůcky:Aktivizace žáků.Podpora spolupráce mezi žáky.Manipulativní činnost – zapojení více smyslů do výuky.Díky samokontrole žáků se rozvíjí jejich samostatnost a zodpovědnost.
UUCZ-71113
Fyzika>Přírodověda>Kolíčkování>4.>5.>6.>ZŠ – 2. STUPEŇ
25.00