Druhy předpisů kvadratické funkce (vrcholový, obecný a součinový) - náčrt grafu

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
7
Velikost: 12.26 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
26. 8. 2022
Sdílet:

Hlavní část tohoto materiálu je PL pro žáky, kde mají za úkol rozdělit 30 různých předpisů kvadratické funkce do skupin, ve které všechny předpisy vyjadřují stejnou kvadratickou funkci. Učitel má na výběr, zda žáky nechá načrtnout grafy, nebo žákům dá k dispozici grafické řešení.

Cíl

 • z rovnoběžných posunů s osami souřadnic žák dospěje k předpisu vrcholového tvaru kvadratické funkce,
 • žák z různých druhů předpisů (v obecném, vrcholovém a součinovém tvaru) umí udělat typově jiný druh předpisu,
 • umí zjistit souřadnice vrcholu (z vrcholového tvaru, dosazením x-ové souřadnice),
 • zjistit průsečíky s osou x a y.

Obsah

 • stručný popis k zavedení pojmů a typů předpisů kvadratických funkcí - několik úloh, u každé úlohy i grafy,
 • 3 (vyřešené i s grafem) kontrolní úlohy, žáci počítají:
  • vrcholový předpis + souřadnice vrcholu,
  • předpis v součinovém tvaru + průsečík/y s osou souřadnic,
  • graf načrtněte
 • kopírovatelný PL, dostatečně zvětšený - při tisku doporučuji tisknout 2 stránky na 1 list,
  • PL obsahuje: 30 předpisů různého typu, které se rozdělí do 8 skupin vyjadřující tentýž graf kvadratické funkce,
  • samostatný PL s grafickým řešení - můžete použít, nebo nechat žáky samostatně konstruovat,
 • řešení PL,
 • kopírovatelná soustava souřadnic pro konstrukci grafů.

Další produkty od autora Kateřina Šiková

335132
Matematika
6., 7.
Pracovní listy
Žák počítá příklady. Po dopočítání postupně zakroužkovává cestu bludištěm. Pokud žák počítal správně najde cestu ven z
30.00 Kč
156887
Matematika
8., 9., SŠ
Pracovní listy
Obsah 10 rovinných útvarů, kde žák hledá obsah šedé části každé útvar má nápovědu v podobě dosazení konkrétní hodnoty do
25.00 Kč
420878
Matematika
5., 6., 7.
Pracovní listy
Pracovní listy zaměřené na budování pojmu smíšeného čísla pomocí geometrických modelů. Obsah všechny aktivity jsou
30.00 Kč
242588
Matematika
1., 2.
Bingo
BINGO! Zpestřete žákům opakování učiva ± do 20 formou třídní/skupinové či hry ve dvojici. Mnoho způsobů využití - návrhy
35.00 Kč
Druhy předpisů kvadratické funkce (vrcholový, obecný a součinový) - náčrt grafu Druhy předpisů kvadratické funkce (vrcholový, obecný a součinový) - náčrt grafu
Hlavní část tohoto materiálu je PL pro žáky, kde mají za úkol rozdělit 30 různých předpisů kvadratické funkce do skupin, ve které všechny předpisy vyjadřují stejnou kvadratickou funkci. Učitel má na výběr, zda žáky nechá načrtnout grafy, nebo žákům dá k dispozici grafické řešení. Cíl z rovnoběžných posunů s osami souřadnic žák dospěje k předpisu vrcholového tvaru kvadratické funkce, žák z různých druhů předpisů (v obecném, vrcholovém a součinovém tvaru) umí udělat typově jiný druh předpisu, umí zjistit souřadnice vrcholu (z vrcholového tvaru, dosazením x-ové souřadnice), zjistit průsečíky s osou x a y. Obsah stručný popis k zavedení pojmů a typů předpisů kvadratických funkcí - několik úloh, u každé úlohy i grafy, 3 (vyřešené i s grafem) kontrolní úlohy, žáci počítají: vrcholový předpis + souřadnice vrcholu, předpis v součinovém tvaru + průsečík/y s osou souřadnic, graf načrtněte kopírovatelný PL, dostatečně zvětšený - při tisku doporučuji tisknout 2 stránky na 1 list, PL obsahuje: 30 předpisů různého typu, které se rozdělí do 8 skupin vyjadřující tentýž graf kvadratické funkce, samostatný PL s grafickým řešení - můžete použít, nebo nechat žáky samostatně konstruovat, řešení PL, kopírovatelná soustava souřadnic pro konstrukci grafů.
UUCZ-167823
Matematika>Pracovní listy>SŠ
39.00