Druhy předpisů kvadratické funkce (vrcholový, obecný a součinový) - náčrt grafu

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
7
Velikost: 12.26 MB
Prodávající:
Nahráno: 26. 8. 2022
Upraveno: 26. 8. 2022
Cena:
39 Kč vč. DPH

Hlavní část tohoto materiálu je PL pro žáky, kde mají za úkol rozdělit 30 různých předpisů kvadratické funkce do skupin, ve které všechny předpisy vyjadřují stejnou kvadratickou funkci. Učitel má na výběr, zda žáky nechá načrtnout grafy, nebo žákům dá k dispozici grafické řešení.

Cíl

 • z rovnoběžných posunů s osami souřadnic žák dospěje k předpisu vrcholového tvaru kvadratické funkce,
 • žák z různých druhů předpisů (v obecném, vrcholovém a součinovém tvaru) umí udělat typově jiný druh předpisu,
 • umí zjistit souřadnice vrcholu (z vrcholového tvaru, dosazením x-ové souřadnice),
 • zjistit průsečíky s osou x a y.

Obsah

 • stručný popis k zavedení pojmů a typů předpisů kvadratických funkcí - několik úloh, u každé úlohy i grafy,
 • 3 (vyřešené i s grafem) kontrolní úlohy, žáci počítají:
  • vrcholový předpis + souřadnice vrcholu,
  • předpis v součinovém tvaru + průsečík/y s osou souřadnic,
  • graf načrtněte
 • kopírovatelný PL, dostatečně zvětšený - při tisku doporučuji tisknout 2 stránky na 1 list,
  • PL obsahuje: 30 předpisů různého typu, které se rozdělí do 8 skupin vyjadřující tentýž graf kvadratické funkce,
  • samostatný PL s grafickým řešení - můžete použít, nebo nechat žáky samostatně konstruovat,
 • řešení PL,
 • kopírovatelná soustava souřadnic pro konstrukci grafů.

Další produkty od autora Kateřina Šiková

315224
Matematika
2., 3.
Didaktické hry
Žáci mezi sebou soutěží. Pro postup po hracím poli je potřeba správných výpočtů. Ke kontrole učitel může žákům
53.00 Kč
242583
Matematika
5., 6., 7., 8.
Bingo
BINGO! Zpestřete žákům opakování učiva celých čísel formou třídní/skupinové či hry ve dvojici. Mnoho způsobů využití -
35.00 Kč
257449
Matematika
4., 5., 6.
Pracovní listy
Žáci doplňují do textu o vesmíru (sluneční soustavě) čísla, která získají po spočítání příkladů zaměřených na dělení
35.00 Kč
314692
Matematika
5., 6., 7., 8.
Pracovní listy
Žák na konkrétních obrázcích do tabulky vyplňuje počty obarvených stěn staveb. Stavby se jistým stylem zvětšují a zadání
48.00 Kč
Druhy předpisů kvadratické funkce (vrcholový, obecný a součinový) - náčrt grafu Druhy předpisů kvadratické funkce (vrcholový, obecný a součinový) - náčrt grafu
Hlavní část tohoto materiálu je PL pro žáky, kde mají za úkol rozdělit 30 různých předpisů kvadratické funkce do skupin, ve které všechny předpisy vyjadřují stejnou kvadratickou funkci. Učitel má na výběr, zda žáky nechá načrtnout grafy, nebo žákům dá k dispozici grafické řešení. Cíl z rovnoběžných posunů s osami souřadnic žák dospěje k předpisu vrcholového tvaru kvadratické funkce, žák z různých druhů předpisů (v obecném, vrcholovém a součinovém tvaru) umí udělat typově jiný druh předpisu, umí zjistit souřadnice vrcholu (z vrcholového tvaru, dosazením x-ové souřadnice), zjistit průsečíky s osou x a y. Obsah stručný popis k zavedení pojmů a typů předpisů kvadratických funkcí - několik úloh, u každé úlohy i grafy, 3 (vyřešené i s grafem) kontrolní úlohy, žáci počítají: vrcholový předpis + souřadnice vrcholu, předpis v součinovém tvaru + průsečík/y s osou souřadnic, graf načrtněte kopírovatelný PL, dostatečně zvětšený - při tisku doporučuji tisknout 2 stránky na 1 list, PL obsahuje: 30 předpisů různého typu, které se rozdělí do 8 skupin vyjadřující tentýž graf kvadratické funkce, samostatný PL s grafickým řešení - můžete použít, nebo nechat žáky samostatně konstruovat, řešení PL, kopírovatelná soustava souřadnic pro konstrukci grafů.
UUCZ-167823
Matematika>Pracovní listy>SŠ
39.00