Římské číslice (pracovní listy, kolíčkování)

Předmět:
Ročník:
4., 5., 6.
Počet stran:
12
Velikost: 203.4 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Soubor obsahuje:

 • 2 pracovní listy (jeden příspěvek do portfolia, jeden list s výpočty a prací s římskými číslicemi),
 • 126 kolíčkovacích kartiček (96 převodů z římských na arabské, 30 převodů z arabských na římské).

 

Umožňuje skupinovou i samostatnou práci a možnost samostatné kontroly. Materiál také seznámí žáky s vytvářením mnemotechnických pomůcek.

 

Možný černobílý i barevný tisk, kartičky jsou vhodné k zalaminování.

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,

kompetence k řešení problémů:

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.

Další produkty od autora Petra Marešová

356944
Matematika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Bingo
Soubor obsahuje: 28 předvyplněných karet s výsledky od 1 do 25, prázdné karty pro samostatné vyplnění, 100 příkladů pro
30.00 Kč
361776
Český jazyk
3., 4.
Ostatní
Materiál zahrnuje celkem 16 kartiček se 7 slovními spojeními k opravě. Každá z kartiček obsahuje tři chyby. Ke každé ze
0.00 Kč
339422
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Aktivity zahrnuté v souboru: 24× přiřazování popisu osoby (vzhled, oblečení a další) ke správné fotografii, 8×
45.00 Kč
45967
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor obsahuje pracovní listy vhodné k procvičování a opakování pravopisu na druhém stupni. Lze využít jako
40.00 Kč
Římské číslice (pracovní listy, kolíčkování) Římské číslice (pracovní listy, kolíčkování)
Soubor obsahuje: 2 pracovní listy (jeden příspěvek do portfolia, jeden list s výpočty a prací s římskými číslicemi), 126 kolíčkovacích kartiček (96 převodů z římských na arabské, 30 převodů z arabských na římské).   Umožňuje skupinovou i samostatnou práci a možnost samostatné kontroly. Materiál také seznámí žáky s vytvářením mnemotechnických pomůcek.   Možný černobílý i barevný tisk, kartičky jsou vhodné k zalaminování.   Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, - kompetence k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy - kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
UUCZ-162298
Matematika>Kolíčkování>Pracovní listy>Ostatní>4.>5.>6.
25.00