HEJ, RUP! ŘEPO VEN! O VELIKÉ ŘEPĚ-TEMATICKÁ PŘÍPRAVA

Počet stran:
29
Velikost: 2 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
27. 12. 2023
Sdílet:

E-book HEJ, RUP, ŘEPO VEN! Téma O VELIKÉ ŘEPĚ: TEMATICKÁ PŘÍPRAVA-náměty na RANNÍ volné hry a ŘÍZENÉ ČINNOSTI. 

TEMATICKÁ PŘÍPRAVA-pdf soubor je sestaven tak, aby se děti, prostřednictvím nabízených různorodých činností, seznamovaly hravou a zábavnou formou s klasickou českou pohádkou O VELIKÉ ŘEPĚ. Společně se seznamujeme s dějem a s jednotlivými postavami, které v pohádce vystupují. Uvědomujeme si dějovou a časovou posloupnost. Jednotlivými aktivitami vedeme děti k tomu, aby si zapamatovaly děj pohádky, pokusily se o vlastní interpretaci a též k povědomí o pěstování a následném využití cukrové řepy.

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč:

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Dítě a ten druhý:

  • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

 

RŮZNORODÉ aktivity, které pdf soubor nabízí, jsou založeny na vtipu, humoru a jejich cílem je přiblížení podzimní plodiny, zvané cukrová řepa a seznámení se s pohádkou O veliké řepě, která je typická právě pro podzimní období. 

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com

náměty na RANNÍ VOLNÉ HRY a ŘÍZENÉ ČINNOSTI+ omalovánky k vytisknutí

obsah:

1. JAK SE TAHÁ ŘEPA (pohybová písnička na nápěv Komáři se ženili+ další náměty na aktivity, procvičujeme hudební a rytmické cítění)

2. RAZ A DVA A ZABEREME! (přetahovaná se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme pohybové dovednosti, obratnost, hbitost)

3. JAK TO BYLO SE SEMÍNKEM (pohybová písnička na nápěv Čížečku, čížečku+ další náměty na aktivity, rozvíjíme hudební a rytmické cítění, pohybovou paměť)

4. NA ŘEPY (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání)

5. HEJ, RUP! (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme pozornost, rychlost, hbitost)

6. ZABEREME, ZABEREME! (veselá písnička na nápěv Tři citronky+ další náměty na aktivity, procvičujeme hudební a rytmické cítění, podporujeme smysl pro humor a vtip)

7. DUPE, DUPE V POLI DĚDA (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost, hbitost, rychlost)

8. NA SKRÝŠ (pohybové rozpočítadlo+ další náměty na aktivity, procvičujeme a určujeme různé druhy materiálů)

9. NA MÍCHANICI (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme názvy zeleniny)

10. NEKOUKÁME, TAHÁME! (pohybová hra na nápěv Kolíbala bába čerta+ další náměty na aktivity, procvičujeme a poznáváme počáteční hlásku ve slově, sluchové rozlišování)

 

 

Další produkty od autora Jana Peregrinová

100637
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor BAREVNÉ SVÁTKY JARA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na téma: VELIKONOCE, ČARODĚJNICE
175.00 Kč
138357
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ
Písničky, básničky
Aktivity, zejména KONTAKTNÍ a POHYBOVÉ hry, jsou zaměřeny na UPEVŇOVÁNÍ JMEN dětí ve skupině a jsou provázány s
145.00 Kč
296206
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Autorský VÝUKOVÝ materiál MOTÝLKOVÝ TÝDEN – téma MOTÝLI, nabízí ORIGINÁLNÍ náměty na RANNÍ VOLNÉ HRY, ŘÍZENÉ ČINNOSTI a
150.00 Kč
238222
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor – KARNEVALOVÝ TÝDEN-téma KARNEVAL, nabízí POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem, VESELÉ POHYBOVÉ písničky na
175.00 Kč
HEJ, RUP! ŘEPO VEN! O VELIKÉ ŘEPĚ-TEMATICKÁ PŘÍPRAVA HEJ, RUP! ŘEPO VEN! O VELIKÉ ŘEPĚ-TEMATICKÁ PŘÍPRAVA
E-book HEJ, RUP, ŘEPO VEN! Téma O VELIKÉ ŘEPĚ: TEMATICKÁ PŘÍPRAVA-náměty na RANNÍ volné hry a ŘÍZENÉ ČINNOSTI. TEMATICKÁ PŘÍPRAVA-pdf soubor je sestaven tak, aby se děti, prostřednictvím nabízených různorodých činností, seznamovaly hravou a zábavnou formou s klasickou českou pohádkou O VELIKÉ ŘEPĚ. Společně se seznamujeme s dějem a s jednotlivými postavami, které v pohádce vystupují. Uvědomujeme si dějovou a časovou posloupnost. Jednotlivými aktivitami vedeme děti k tomu, aby si zapamatovaly děj pohádky, pokusily se o vlastní interpretaci a též k povědomí o pěstování a následném využití cukrové řepy. Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Dítě a ten druhý: posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)  RŮZNORODÉ aktivity, které pdf soubor nabízí, jsou založeny na vtipu, humoru a jejich cílem je přiblížení podzimní plodiny, zvané cukrová řepa a seznámení se s pohádkou O veliké řepě, která je typická právě pro podzimní období. zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.comnáměty na RANNÍ VOLNÉ HRY a ŘÍZENÉ ČINNOSTI+ omalovánky k vytisknutíobsah:1. JAK SE TAHÁ ŘEPA (pohybová písnička na nápěv Komáři se ženili+ další náměty na aktivity, procvičujeme hudební a rytmické cítění) 2. RAZ A DVA A ZABEREME! (přetahovaná se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme pohybové dovednosti, obratnost, hbitost) 3. JAK TO BYLO SE SEMÍNKEM (pohybová písnička na nápěv Čížečku, čížečku+ další náměty na aktivity, rozvíjíme hudební a rytmické cítění, pohybovou paměť) 4. NA ŘEPY (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání) 5. HEJ, RUP! (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme pozornost, rychlost, hbitost) 6. ZABEREME, ZABEREME! (veselá písnička na nápěv Tři citronky+ další náměty na aktivity, procvičujeme hudební a rytmické cítění, podporujeme smysl pro humor a vtip) 7. DUPE, DUPE V POLI DĚDA (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost, hbitost, rychlost) 8. NA SKRÝŠ (pohybové rozpočítadlo+ další náměty na aktivity, procvičujeme a určujeme různé druhy materiálů) 9. NA MÍCHANICI (pohybová hra se slovním doprovodem+ další náměty na aktivity, procvičujeme názvy zeleniny) 10. NEKOUKÁME, TAHÁME! (pohybová hra na nápěv Kolíbala bába čerta+ další náměty na aktivity, procvičujeme a poznáváme počáteční hlásku ve slově, sluchové rozlišování)    
UUCZ-367133
Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Podzim>Ovoce-zelenina>Rostliny
175.00