HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- aktivity na téma ZIMA

Počet stran:
25
Velikost: 1.54 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor obsahuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity s dětmi v zimním období, které jsou propojeny s autorskými říkankami a písničkami. Prostřednictvím aktivit se děti všestranně rozvíjí a získávají vědomosti a dovednosti. Najdete zde omalovánky, vystřihovánky a notové záznamy k písničkám. Materiál vám může poskytnout oporu při sestavování pásma na besídku, ať už čertovskou nebo vánoční a přináší vám inspiraci při sestavování vzdělávací nabídky pro děti. 

Rozvíjíme pohybové dovednosti, hudební a rytmické cítění, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, hbitost, obratnost. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a svět: 

  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
  • rozvoj komunikativních dovedností

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

celkový počet stran: 25

obsah:

1. SNÍH- básnička (básnička s ukazováním a procvičováním dynamiky hlasu)
2. ČERT A BLECHA- písnička (čertovská písnička, pohybová hra s písničkou)
3. ČERTOVSKÝ GULÁŠ- písnička (čertovská písnička, hra s písničkou- poznávání předmětů)
4. VLOČKA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ- básnička (vánoční básnička)
5. CHUMELICE, METELICE- písnička (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme smyslové vnímání a pozornost)
6. DÁREČEK- básnička (hra s básničkou, vymýšlíme rýmy)
7. NEBESKÁ POŠTA- písnička (vánoční písnička- zpívá dětská skupina ČIPERKOVÉ)
8. ZVONEČEK- písnička (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost)
9. MRAZIVEC básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme barvy, myšlení)
10. DOMEČEK- básnička (pohybová hra, procvičujeme zrakové vnímání, barvy)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

542617
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1., 2.
Didaktické hry
Autorský VÝUKOVÝ materiál DĚKUJEME, ZEMĚ – téma DEN ZEMĚ, OCHRANA PŘÍRODY, EKOLOGIE, obsahuje náměty na RANNÍ volné hry
150.00 Kč
60294
Nezařazené k předmětu
Přípravy hodiny/lekce
E- book Když ti méďa podá packu, obsahuje náměty na KONTAKTNÍ hry pro nejmenší děti. E- book Když ti méďa podá packu
80.00 Kč
98259
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor ZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY S MÍČEM aneb HONIČKY, CHYTAČKY a jiné, obsahuje autorské hry a aktivity se ZIMNÍ TEMATIKOU
125.00 Kč
302193
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
VÝUKOVÝ materiál BERUŠKOVÝ TÝDEN – téma BERUŠKY, poskytuje oporu při sestavování TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Nabízí náměty na
150.00 Kč
HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- aktivity na téma ZIMA HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- aktivity na téma ZIMA
Pdf soubor obsahuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity s dětmi v zimním období, které jsou propojeny s autorskými říkankami a písničkami. Prostřednictvím aktivit se děti všestranně rozvíjí a získávají vědomosti a dovednosti. Najdete zde omalovánky, vystřihovánky a notové záznamy k písničkám. Materiál vám může poskytnout oporu při sestavování pásma na besídku, ať už čertovskou nebo vánoční a přináší vám inspiraci při sestavování vzdělávací nabídky pro děti.  Rozvíjíme pohybové dovednosti, hudební a rytmické cítění, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, hbitost, obratnost.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a svět:  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvoj komunikativních dovedností podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo celkový počet stran: 25 obsah: 1. SNÍH- básnička (básnička s ukazováním a procvičováním dynamiky hlasu) 2. ČERT A BLECHA- písnička (čertovská písnička, pohybová hra s písničkou) 3. ČERTOVSKÝ GULÁŠ- písnička (čertovská písnička, hra s písničkou- poznávání předmětů) 4. VLOČKA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ- básnička (vánoční básnička) 5. CHUMELICE, METELICE- písnička (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme smyslové vnímání a pozornost) 6. DÁREČEK- básnička (hra s básničkou, vymýšlíme rýmy) 7. NEBESKÁ POŠTA- písnička (vánoční písnička- zpívá dětská skupina ČIPERKOVÉ) 8. ZVONEČEK- písnička (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost) 9. MRAZIVEC básnička (pohybová hra s říkankou, procvičujeme barvy, myšlení) 10. DOMEČEK- básnička (pohybová hra, procvičujeme zrakové vnímání, barvy)
UUCZ-61472
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>Čerti, andělé a Mikuláš>Podzim>Zima>Roční období>Vánoce
175.00