Ovoce

Počet stran:
56
Velikost: 64.25 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Soubor Ovoce je určený pro děti předškolního věku pro podporu rozvoje předmatematických činností, grafomotoriky, předčtenářských schopností, koordinaci oko-ruka, gymnastiku mluvidel, rozšíření slovní zásoby aj. 

Obsah:

 • Typy na aktivity (komunitní kruh, výtvarná chvilka, pohybová chvilka, gymnastika mluvidel, hudební oblast a praktický život)
 • Ovocné hádanky
 • Věděli jste, že...?
 • Pracovní listy - dokážeš spojit správné obrázky 3x
 • Pracovní list - Najdeš rozdíl v řadě?
 • Pracovní list dějová posloupnost
 • Manipulační hra s citróny
 • Kolíčkování - 16 kartiček
 • Přiřaď správné ovoce - kolíčkování na barvy
 • Demonstrační obrázky
 • Pexeso
 • Pozadí na pexeso - zdarma
 • Vytleskej a zapiš 2x 
 • Doplň řadu
 • Předčtenářské dovednosti 2x
 • Najdi a spočítej 1x
 • Sudoku dvě obtížnosti
 • Bludiště 2x
 • Srovnej podle velikosti
 • Grafomotorika
 • Omalovánky ovoce - 12x 
 • Motivační obrázek pro paní učitelky zdarma

Soubor je možné doplnit o hru Já mám, kdo má - Ovoce 

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ, který rozvíjí tyto oblasti z RVP PV:

Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

 Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální 

Očekávané výstupy:

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

Dítě a společnost

 • seznamování se světem lidí

Očekávané výstupy:

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami

Další produkty od autora Mgr. Nicola Stránská, DiS.

413117
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Svatomartinská stezka s jedenácti úkoly pro děti předškolního věku. Úkoly jsou rozděleny do několika oblastí -
90.00 Kč
76759
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Vánoční bludiště 12 x jinak pro děti, které rády hledají správnou cestu. Mohou pomoci sněhulákům, perníčkům či vánočním
50.00 Kč
308120
Nezařazené k předmětu
Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Já mám, kdo má
Rozvoj slovní zásoby, komunikace a jazykových dovedností zábavnou formou? Přesně to nám poskytuje hra Já mám, kdo má
50.00 Kč
531810
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Pexeso
Vítáme jaro s novým maxi souborem o jarních květinách 🌷 Soubor jsem sestavila tak, aby pomohl dětem s rozvojem
99.00 Kč
Ovoce Ovoce
Soubor Ovoce je určený pro děti předškolního věku pro podporu rozvoje předmatematických činností, grafomotoriky, předčtenářských schopností, koordinaci oko-ruka, gymnastiku mluvidel, rozšíření slovní zásoby aj.  Obsah: Typy na aktivity (komunitní kruh, výtvarná chvilka, pohybová chvilka, gymnastika mluvidel, hudební oblast a praktický život) Ovocné hádanky Věděli jste, že...? Pracovní listy - dokážeš spojit správné obrázky 3x Pracovní list - Najdeš rozdíl v řadě? Pracovní list dějová posloupnost Manipulační hra s citróny Kolíčkování - 16 kartiček Přiřaď správné ovoce - kolíčkování na barvy Demonstrační obrázky Pexeso Pozadí na pexeso - zdarma Vytleskej a zapiš 2x  Doplň řadu Předčtenářské dovednosti 2x Najdi a spočítej 1x Sudoku dvě obtížnosti Bludiště 2x Srovnej podle velikosti Grafomotorika Omalovánky ovoce - 12x  Motivační obrázek pro paní učitelky zdarma Soubor je možné doplnit o hru Já mám, kdo má - Ovoce  Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ, který rozvíjí tyto oblasti z RVP PV: Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Očekávané výstupy: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč  Dílčí vzdělávací cíle rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální  Očekávané výstupy: popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)  poznat některá písmena a číslice, popř. slova učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)  Dítě a společnost seznamování se světem lidí Očekávané výstupy: dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami
UUCZ-192961
Nezařazené k předmětu>Pexeso>Kolíčkování>Pracovní listy>MŠ>MŠ - předškoláci>Speciální pedagogika>Podzim>Ovoce-zelenina
100.00