POCITY, EMOCE

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
13
Velikost: 14.27 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 6. 2024
Sdílet:

Použití obrázků ve výuce podporuje emocionální inteligenci žáků, jejich schopnost komunikovat o svých pocitech a porozumění pocitům druhých, což je důležitou součástí jejich celkového rozvoje.

co materiál obsahuje

  • 54 kartiček (27 obrázků + 27 napsaných pocitů)
  • 20 obrázků dětí s knihou, které při čtení prožívají různé emoce a pocity

popis využití

ČTENÁŘSKÉ LEKCE

  • Použitím obrázků mohou děti rozšiřovat svou slovní zásobu o názvy různých emocí (pocitů) a zároveň se je naučit popisovat. Společně si vysvětlete, co jednotlivá slova znamenají, kdy je vhodné je použít.
  • NĚČTENÁŘI - po vyslechnutí příběhu nebo kapitoly žáci pracují s kartičkami. Rozdejte je do skupinek, žáci vybírají pocity, které v nich přečtení textu vyvolalo. Ptejte se, jaké pocity měla hlavní postava, proč si to myslí? Nechte je příběh dál rozebrat a povídat si o něm.

TŘÍDNICKÉ HODINY

  • Obrázky mohou pomoci dětem identifikovat různé emoce, které právě prožívají. Je to důležité zvláště pro mladší děti, které se teprve učí své pocity rozpoznávat.

EMPATIE

  • Diskutujte společně o tom, co mohou postavy na obrázcích cítit a proč, rozvíjíte tak jejich empatii a porozumění pocitům druhých.

POCIT DNE

  • Každé ráno děti vyberou obrázek, který nejlépe odpovídá jejich aktuálnímu pocitu, umístí ho na tabuli. Mohou se také podělit s ostatními, proč se tak cítí. Rozvíjíte jejich sebereflexi a otevíráte možnost sdílet emoce ve skupině (určitě to není pro každého).

PŘÍBĚHY S POCITY - DÍLNY PSANÍ

  • Děti dostanou obrázek s emocí a mají za úkol vymyslet krátký příběh, který vysvětluje, proč se postava cítí tak, jak je na obrázku znázorněno. Podporujete jejich kreativní myšlení a opět hlubší porozumění emocí.

 

 

Lze vytisknout jako brožuru.
 

Další produkty od autora Zuzana Štěpánková

503403
Český jazyk
5.
Ostatní
Sebehodnocení, které využijete po celý školní rok. Mapy mohou být podkladem pro konzultace, tripartity nebo slovní
30.00 Kč
313084
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
DÍLNY ČTENÍ knihovna čtenáře čtenářské vizitky (různé úrovně) kvíz, bingo záložku do knihy s vlastním hodnocením práce s
40.00 Kč
509872
Český jazyk
1.
Ostatní
Záznam četby pro žáky prvních ročníků. Půjde to, i když neumí psát. Mohou se pokusit o napsání písmenek nebo větu
25.00 Kč
533862
Český jazyk
5.
Ostatní
Průřez učiva pátým ročníkem. Děti sledují a hodnotí svůj posun. A vy máte podklady pro konzultace, tripartity nebo
40.00 Kč
POCITY, EMOCE POCITY, EMOCE
Použití obrázků ve výuce podporuje emocionální inteligenci žáků, jejich schopnost komunikovat o svých pocitech a porozumění pocitům druhých, což je důležitou součástí jejich celkového rozvoje.co materiál obsahuje54 kartiček (27 obrázků + 27 napsaných pocitů)20 obrázků dětí s knihou, které při čtení prožívají různé emoce a pocitypopis využitíČTENÁŘSKÉ LEKCEPoužitím obrázků mohou děti rozšiřovat svou slovní zásobu o názvy různých emocí (pocitů) a zároveň se je naučit popisovat. Společně si vysvětlete, co jednotlivá slova znamenají, kdy je vhodné je použít.NĚČTENÁŘI - po vyslechnutí příběhu nebo kapitoly žáci pracují s kartičkami. Rozdejte je do skupinek, žáci vybírají pocity, které v nich přečtení textu vyvolalo. Ptejte se, jaké pocity měla hlavní postava, proč si to myslí? Nechte je příběh dál rozebrat a povídat si o něm.TŘÍDNICKÉ HODINYObrázky mohou pomoci dětem identifikovat různé emoce, které právě prožívají. Je to důležité zvláště pro mladší děti, které se teprve učí své pocity rozpoznávat.EMPATIEDiskutujte společně o tom, co mohou postavy na obrázcích cítit a proč, rozvíjíte tak jejich empatii a porozumění pocitům druhých.POCIT DNEKaždé ráno děti vyberou obrázek, který nejlépe odpovídá jejich aktuálnímu pocitu, umístí ho na tabuli. Mohou se také podělit s ostatními, proč se tak cítí. Rozvíjíte jejich sebereflexi a otevíráte možnost sdílet emoce ve skupině (určitě to není pro každého).PŘÍBĚHY S POCITY - DÍLNY PSANÍDěti dostanou obrázek s emocí a mají za úkol vymyslet krátký příběh, který vysvětluje, proč se postava cítí tak, jak je na obrázku znázorněno. Podporujete jejich kreativní myšlení a opět hlubší porozumění emocí.  Lze vytisknout jako brožuru. 
UUCZ-598991
Nezařazené k předmětu>Pexeso>Ostatní>ZŠ – 1. STUPEŇ>Emoce
30.00