ZELENINA - LAPBOOK

Kategorie:
Počet stran:
7
Velikost: 2.23 MB
Nahráno: 3. 10. 2022
Upraveno: 3. 10. 2022
Cena:
32 Kč vč. DPH

Třídění na zeleninu košťálovou, cibulovou, listovou, kořenovou a plodovou. Vystřihneme jednotlivé části, rozstříháme slova. Děti lepí do správných částí. V úvodní části můžeme začít psaním zeleniny, na kterou si děti vzpomenou...viz foto.

PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ nadpisy do sešitu..

193844
Občanská výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Lapbook
3 soubory: Minilapbook - DĚTI VYSTŘIHNOU jednotlivé obláčky a lepí je na správná místa do lapbooku. Stránku přehneme
35.00 Kč
273232
Český jazyk
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, antonyma. Dokončení příběhu. Přepis, oprava chyb. Matematika - + - do 100 s přechodem přes
37.00 Kč
116070
Český jazyk
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 10 PL pro 2. třídu s tématikou jarních rostlin. (NARCIS, SNĚŽENKA, BLEDULE, PODBĚL, SEDMIKRÁSKA
60.00 Kč
249481
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje barevných 8 karet slovní zásoby zaměřené na ZÁJMENA (osobní) vždy obrázek + slovíčko. Obrázek i
39.00 Kč
ZELENINA - LAPBOOK ZELENINA - LAPBOOK
Třídění na zeleninu košťálovou, cibulovou, listovou, kořenovou a plodovou. Vystřihneme jednotlivé části, rozstříháme slova. Děti lepí do správných částí. V úvodní části můžeme začít psaním zeleniny, na kterou si děti vzpomenou...viz foto. PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ nadpisy do sešitu..
UUCZ-190264
Přírodověda>Prvouka>Lapbook>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Ovoce-zelenina
32.00