Bacily - Demonstrační a stínové karty

Počet stran:
21
Velikost: 32.73 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

Bacily - Demonstrační a stínové karty
Součást souboru Bacily - Celá sada

Soubor plný barev a trochu popuštěné fantazie. U souborů se snažím využívat relevantní zdroje a pravdu nechat takovou, jaká je. U souboru Bacily je tomu ovšem trochu jinak, sami se můžete podívat....

Soubor je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte. 

V části zaměřené na demonstrační a stínové karty naleznete celkem 21 stran materiálu: 

  • Plakát - plakát všech bacilů s názvy v barevné verzi 
  • Demonstrační karty - 10 karet velikosti A4 v barevné verzi 
                                    - 10 různě barevných bacilů s názvy
  • Stínové karty - 20 karet velikosti A5 v barevné verzi
                          - 10 karet s obrázky bacilů a 10 karet se stíny - bez názvů 

Výukový potenciál souboru: 
Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí. 
Příklad kompetencí
- Dítě u přiřazování stínů rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
- Hledání děti učí svoje činnosti plánovat, třídit a organizovat, řídit a vyhodnocovat
- Při přiřazování správných dvojic se dítě učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje hledaný dílek; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Příklad cílů
- Skládání jednotlivých částí vede k rozvoji pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky - koordinace a rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka apod.
- Při osvojování nových názvů bacilů skrze demonstrační karty děti rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- Osvojení si elementárních znalostí jako jsou barvy a tvary mohou dopomoci jednotlivé karty, ale i stíny

Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.

Další produkty od autora Petra Miklová - Materiálovník

440419
Přírodověda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Zimní stopování - Celá sada V souboru naleznete dvě úvodní karty ke stopování, zadní stranu k tisku a seznamovou kartu
195.00 Kč
440386
Přírodověda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Zimní stopování - Demonstrační karty Část souboru Zimní stopování - Celá sada Celkem získáte 20 karet velikosti A4 + 2
45.00 Kč
207379
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Soubor BACILY Soubor plný barev a trochu popuštěné fantazie. U souborů se snažím využívat relevantní zdroje a pravdu
200.00 Kč
309800
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Děti světa - Omalovánky Tentokrát je soubor složen z omalovánek 20 dětí z celého světa. Každé dítko na obrázku má
35.00 Kč
Bacily - Demonstrační a stínové karty Bacily - Demonstrační a stínové karty
Bacily - Demonstrační a stínové karty Součást souboru Bacily - Celá sada Soubor plný barev a trochu popuštěné fantazie. U souborů se snažím využívat relevantní zdroje a pravdu nechat takovou, jaká je. U souboru Bacily je tomu ovšem trochu jinak, sami se můžete podívat.... Soubor je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte.  V části zaměřené na demonstrační a stínové karty naleznete celkem 21 stran materiálu:  Plakát - plakát všech bacilů s názvy v barevné verzi  Demonstrační karty - 10 karet velikosti A4 v barevné verzi                                  - 10 různě barevných bacilů s názvy Stínové karty - 20 karet velikosti A5 v barevné verzi                       - 10 karet s obrázky bacilů a 10 karet se stíny - bez názvů  Výukový potenciál souboru:  Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí.  Příklad kompetencí - Dítě u přiřazování stínů rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - Hledání děti učí svoje činnosti plánovat, třídit a organizovat, řídit a vyhodnocovat - Při přiřazování správných dvojic se dítě učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje hledaný dílek; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům Příklad cílů - Skládání jednotlivých částí vede k rozvoji pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky - koordinace a rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka apod. - Při osvojování nových názvů bacilů skrze demonstrační karty děti rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - Osvojení si elementárních znalostí jako jsou barvy a tvary mohou dopomoci jednotlivé karty, ale i stíny Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.
UUCZ-375560
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Výzdoba třídy>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Lidské tělo>Podzim>Zima
45.00