Bacily - Pracovní listy

Počet stran:
29
Velikost: 17.86 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

Bacily - Pracovní listy
Součást souboru Bacily - Celá sada

Soubor plný barev a trochu popuštěné fantazie. U souborů se snažím využívat relevantní zdroje a pravdu nechat takovou, jaká je. U souboru Bacily je tomu ovšem trochu jinak, sami se můžete podívat....

Soubor je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte. 

V části zaměřené na pracovní listy naleznete celkem 28 stran materiálu: 

 • Plakát - plakát všech bacilů s názvy v barevné verzi 
 •  Aktivita chlapec s bacily - plakát chlapce o výsledné velikosti A3 s bacily k vystřižení (barevná + černobílá verze)
                                          - po slepení plakátu a vystřižení všech bacilů můžete s dětmi určovat, kde na těle se jaký
                                            bacil nachází - třeba podle názvu 
 • Pracovní listy - celkem získáte 10 různých pracovních listů (7 z nich poté v barevné i černobílé verzi a 3 pouze
                           černobílé)
                         - 3 pracovní listy "Dokresli druhou půlku bacilu" - zrakové vnímání, logické uvažování
                         - 1 pracovní list "Bludiště" - logické uvažování
                         - 2 pracovní listy "Najdi stín" - zrakové vnímání
                         - 1 pracovní list "Sleduj cestu" - grafomotorika
                         - 1 pracovní list "Spočítej" - předmatematické představy
                         - 1 pracovní list "Dokresli rozdíly" - zrakové vnímání, logické uvažování 
                         - 1 pracovní list "Omalovánka" - rozvoj estetického cítění 

Výukový potenciál souboru: 
Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí. 
Příklad kompetencí
- Některými pracovními listy si dítě zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů a vnímá elementární matematické souvislosti
- Díky vašemu povídání o nemocech a bacilech dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
- Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, k tomu mohou sloužit opět pracovní listy či omalovánky

Příklad cílů
- Pracovní listy mohou vést k osvojení a rozvoji předmatematických představ 
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka mohou dopomoci pracovní listy zaměřené na grafomotoriku
- Pracovní listy a omalovánky vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - kreslení, malování, stříhání

Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.

Další produkty od autora Petra Miklová - Materiálovník

308537
Občanská výchova
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Přípravy hodiny/lekce
Děti světa - Informační karty Tento soubor je složen z 20 obrázků dětí z celého světa, dalších 20 informačních karet k
115.00 Kč
328009
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Obří omalovánka na téma Potápění Jedná se o omalovánku, která je složena z 9 stran velikosti A4. Takové omalovánky mohou
35.00 Kč
337617
Prvouka
Batole (1 - 3 roky), Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Skládačky
Malovaný podzim - Podzimní barvy Část souboru Malovaný podzim - Celá sada Soubor Podzimní barvy je jak už z názvu
50.00 Kč
264060
Matematika
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Kolíčkování
Vesmír - Počítací karty Část souboru Vesmír - Celá sada Soubor je složen ze 3 stran velikosti A4. Celkem v něm naleznete
25.00 Kč
Bacily - Pracovní listy Bacily - Pracovní listy
Bacily - Pracovní listy Součást souboru Bacily - Celá sada Soubor plný barev a trochu popuštěné fantazie. U souborů se snažím využívat relevantní zdroje a pravdu nechat takovou, jaká je. U souboru Bacily je tomu ovšem trochu jinak, sami se můžete podívat.... Soubor je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte.  V části zaměřené na pracovní listy naleznete celkem 28 stran materiálu:  Plakát - plakát všech bacilů s názvy v barevné verzi   Aktivita chlapec s bacily - plakát chlapce o výsledné velikosti A3 s bacily k vystřižení (barevná + černobílá verze)                                         - po slepení plakátu a vystřižení všech bacilů můžete s dětmi určovat, kde na těle se jaký                                           bacil nachází - třeba podle názvu  Pracovní listy - celkem získáte 10 různých pracovních listů (7 z nich poté v barevné i černobílé verzi a 3 pouze                          černobílé)                        - 3 pracovní listy "Dokresli druhou půlku bacilu" - zrakové vnímání, logické uvažování                        - 1 pracovní list "Bludiště" - logické uvažování                        - 2 pracovní listy "Najdi stín" - zrakové vnímání                        - 1 pracovní list "Sleduj cestu" - grafomotorika                        - 1 pracovní list "Spočítej" - předmatematické představy                        - 1 pracovní list "Dokresli rozdíly" - zrakové vnímání, logické uvažování                         - 1 pracovní list "Omalovánka" - rozvoj estetického cítění  Výukový potenciál souboru:  Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí.  Příklad kompetencí - Některými pracovními listy si dítě zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů a vnímá elementární matematické souvislosti - Díky vašemu povídání o nemocech a bacilech dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých- Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, k tomu mohou sloužit opět pracovní listy či omalovánky Příklad cílů - Pracovní listy mohou vést k osvojení a rozvoji předmatematických představ  - Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka mohou dopomoci pracovní listy zaměřené na grafomotoriku - Pracovní listy a omalovánky vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - kreslení, malování, stříhání Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.
UUCZ-375550
Prvouka>Výtvarná výchova>Nezařazené k předmětu>Omalovánky>Pracovní listy>Výzdoba třídy>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Lidské tělo>Podzim>Zima
50.00