Já mám, ty máš - Zima

Téma:
Počet stran:
9
Velikost: 2.91 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Didaktická u dětí velmi oblíbená hra Já mám, ty máš Zima.

Sada obsahuje 28 kartiček, které na sebe navazují.

Jedná se o hru kolektivní, která rozšiřuje a rozvíjí:

 • slovní zásobu s tématikou podzimu
 • schopnost vzájemného naslouchání
 • komunikace - nácvik odpovědí v celé větě, správné pokládání otázky

Hra je sestavena pro kolektiv maximálně 28 dětí. Pokud je ve třídě méně dětí zapojuje se také učitel s jednou či více kartičkami. 

Tento materiál je vhodný spojit s Pexeso Zimní oblečeníPexeso Zima, Sněhové vločky ve školce

 

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ a ZŠ, který rozvíjí:

Kompetence k učení

 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

Komunikativní kompetence

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 •  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • porozumět slyšenému, formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 •  učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

Očekávané výstupy:

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Dítě a ten druhý

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovednosti

Očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla

Dítě a společnost

 • seznamování se světem lidí

Očekávané výstupy:

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami

Další produkty od autora Mgr. Nicola Stránská, DiS.

181567
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Podzimní stezka pro děti z mateřské školy obsahuje 12 úkolů, které stačí zalaminovat a rozmístit na libovolně dlouhou
50.00 Kč
524142
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Velikonoční stezka pro děti z mateřských škol ke které nebudete potřebovat téměř nic. Úkoly jsou rozděleny do několika
50.00 Kč
221746
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Domino
Vánoční domino doplněné pracovními listy a omalovánkami pro celou třídu. Díky tomuto didaktickému souboru můžete u dětí
40.00 Kč
312823
Přírodověda
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Pexeso
Život na louce je velmi rozmanitý a věřím, že si jeho objevování s dětmi užijete :) Soubor život na louce dopomáhá k
120.00 Kč
Já mám, ty máš - Zima Já mám, ty máš - Zima
Didaktická u dětí velmi oblíbená hra Já mám, ty máš Zima. Sada obsahuje 28 kartiček, které na sebe navazují. Jedná se o hru kolektivní, která rozšiřuje a rozvíjí: slovní zásobu s tématikou podzimu schopnost vzájemného naslouchání komunikace - nácvik odpovědí v celé větě, správné pokládání otázky Hra je sestavena pro kolektiv maximálně 28 dětí. Pokud je ve třídě méně dětí zapojuje se také učitel s jednou či více kartičkami.  Tento materiál je vhodný spojit s Pexeso Zimní oblečení, Pexeso Zima, Sněhové vločky ve školce.    Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ a ZŠ, který rozvíjí: Kompetence k učení se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům  Komunikativní kompetence průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Očekávané výstupy: správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno porozumět slyšenému, formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)  Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti Očekávané výstupy: záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Dítě a ten druhý rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních rozvoj kooperativních dovednosti Očekávané výstupy: spolupracovat s ostatními dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla Dítě a společnost seznamování se světem lidí Očekávané výstupy: dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami
UUCZ-74248
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Já mám, kdo má>Ostatní>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>1.>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Zima
80.00