Kapraďorosty - plavuně, přesličky, kapradiny

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
24
Velikost: 19.24 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
4. 9. 2023
Cena:
33 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál je určen do školních lavic, v podobě pracovních listů. Pracovní listy obsahují informační listy (vhodné i pro samostudium, přípravu na test), geologickou éru Země, popis těla přesličky, plavuně a kapradiny. Rozpoznání zástupců přesliček a kapradin. Popisy obrázků. Vývojový cyklus kapradin. Zajímavosti ze světa kapradin v podobě testových otázek a přiřazování. Pochopení pojmů z textu a jejich vysvětlení. Řešení a průvodní list.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

370033
Biologie
6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Žák zná pojem sinice, umí vysvětlit rozdíl mezi virem, bakterií a sinicí. Žák umí popsat buňku sinice, zná její velikost
25.00 Kč
436119
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla kroužkovců. Žák umí kmen taxonomicky rozdělit. Žák umí popsat rozmnožování. Žák zná
25.00 Kč
377756
Český jazyk
MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Celoroční tematická hra
Postřehová hra 30 kartiček Vhodné také k rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce Pro MŠ a ZŠ během celého roku
25.00 Kč
435003
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla měkkýšů. Žák umí rozlišit plže, mlže a hlavonožce. Žák zná pojem sépiová kost. Žák
30.00 Kč
Kapraďorosty - plavuně, přesličky, kapradiny Kapraďorosty - plavuně, přesličky, kapradiny
Materiál je určen do školních lavic, v podobě pracovních listů. Pracovní listy obsahují informační listy (vhodné i pro samostudium, přípravu na test), geologickou éru Země, popis těla přesličky, plavuně a kapradiny. Rozpoznání zástupců přesliček a kapradin. Popisy obrázků. Vývojový cyklus kapradin. Zajímavosti ze světa kapradin v podobě testových otázek a přiřazování. Pochopení pojmů z textu a jejich vysvětlení. Řešení a průvodní list.
UUCZ-356732
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>7.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Rostliny
33.00