Měkkýši

Kategorie:
Počet stran:
11
Velikost: 37.79 MB
Typ souboru: zip
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.

Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla měkkýšů.

Žák umí rozlišit plže, mlže a hlavonožce.

Žák zná pojem sépiová kost.

Žák zná základní charakteristiku, potravu, výskyt i zástupce měkkýšů.

Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.

ČERNOBÍLÁ I BAREVNÁ VERZE. 2X11 stran. 

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

367192
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Materiál je určen především pro žáky druhého stupně. Není zaměřen na klasické
33.00 Kč
490630
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Žák
30.00 Kč
448402
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Cíle: Žák umí popsat vývoj hmyzu s proměnou nedokonalou. Žák zná pojem nymfa. PL
35.00 Kč
331294
Biologie
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Zjistěte zábavnou formou jaký je rozdíl mezi dubem zimním a dubem letním
30.00 Kč
Měkkýši Měkkýši
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla měkkýšů. Žák umí rozlišit plže, mlže a hlavonožce. Žák zná pojem sépiová kost. Žák zná základní charakteristiku, potravu, výskyt i zástupce měkkýšů. Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky. ČERNOBÍLÁ I BAREVNÁ VERZE. 2X11 stran. 
UUCZ-435003
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>7.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Bezobratlí (hmyz, pavoukovci, plži ...)
30.00