MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
2
Velikost: 77.95 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
21. 3. 2022
Sdílet:

Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

  • žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení
  • žák si pečlivě přečte věty jednoduché a u vyznačeného podstatného jména ve větě určí mluvnické kategorie tím,  že správně vybere z nabídky řešení na kartičkách, své rozhodnutí vlepí pod každou větu (1.úkol)
  • rozsah časové dotace pro práci je jedna opakovací vyučovací hodina

Přínosem této práce je upevnění určování rodu, čísla a pádů u tvarů podstatných jmen.

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2687
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků - žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
3748
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro
25.00 Kč
2774
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru učitel si předem dokument čtverců zalaminuje a rozstříhá na
25.00 Kč
MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN
Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte věty jednoduché a u vyznačeného podstatného jména ve větě určí mluvnické kategorie tím,  že správně vybere z nabídky řešení na kartičkách, své rozhodnutí vlepí pod každou větu (1.úkol) rozsah časové dotace pro práci je jedna opakovací vyučovací hodina Přínosem této práce je upevnění určování rodu, čísla a pádů u tvarů podstatných jmen.
UUCZ-3004
Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>3.>4.
25.00