HEXAGON - SKLÁDAČKA LITERÁRNÍCH VĚDOMOSTÍ

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
1
Velikost: 170.65 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
3. 12. 2021
Sdílet:

Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

 

Přínosem této práce je aplikace vědomostí ze svých doposud přečtených literárních děl - pohádek českých autorů i ostatních vyprávění.

  • žák si pečlivě přečte jednotlivé dílky hexagon-skládačky (7 kusů)
  • žák aplikuje své vědomosti doposud přečtených literárních děl českých autorů pohádek a ostatních vyprávění, správně poskládá a vyřeší hexagon tak, že umístí středový díl se jmény hlavních postaviček z knih jednotlivých autorů a kolem přiloží správné jméno autora, na sousedních stranách hexagonů musí být vždy shodné jméno spisovatele, aby bylo řešení správné (1.úkol)
  • řešení žák nalepí na kancelářský papír (2.úkol)

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

3003
Český jazyk - literatura
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol)
25.00 Kč
3849
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
žák porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti a plní písemné pokyny přiměřené složitosti žáci si tichým čtením
25.00 Kč
2687
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků - žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
2774
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru učitel si předem dokument čtverců zalaminuje a rozstříhá na
25.00 Kč
HEXAGON - SKLÁDAČKA LITERÁRNÍCH VĚDOMOSTÍ HEXAGON - SKLÁDAČKA LITERÁRNÍCH VĚDOMOSTÍ
Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění   Přínosem této práce je aplikace vědomostí ze svých doposud přečtených literárních děl - pohádek českých autorů i ostatních vyprávění. žák si pečlivě přečte jednotlivé dílky hexagon-skládačky (7 kusů) žák aplikuje své vědomosti doposud přečtených literárních děl českých autorů pohádek a ostatních vyprávění, správně poskládá a vyřeší hexagon tak, že umístí středový díl se jmény hlavních postaviček z knih jednotlivých autorů a kolem přiloží správné jméno autora, na sousedních stranách hexagonů musí být vždy shodné jméno spisovatele, aby bylo řešení správné (1.úkol) řešení žák nalepí na kancelářský papír (2.úkol)
UUCZ-2688
Český jazyk - čtení>Pracovní listy>3.>4.
25.00