POROVNÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
8
Velikost: 839.56 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
20. 7. 2021
Sdílet:

Skládačka určená pro skupinovou práci s kartami obrázků i textů ke každému ročnímu období,
sada jednoho ročního období je vždy pro jednu skupinu z celkového počtu čtyř

učitel rozdělí žáky do čtyř skupin, kterým přidělí pracovní prostor

- každá skupina si vylosuje jeden název ročního období

- učitel umístí všechny rozstříhané karty s obrázky i texty doprostřed na koberec

- žáci si chodí po jednotlivcích z každé skupiny vybírat kartu, která patří k jejich ročnímu období

- když jsou všechny karty rozebrány, každá skupina k obrázku přičlení vždy odpovídající dvě věty (1. úkol)

- každá skupina obdrží tři prázdné kartičky na obrázek a 6 kartiček na texty, nakreslí a napíše k obrázku další charakteristické znaky pro své roční období (2. úkol)

- rozsah časové dotace pro práci žáků jsou dvě vyučovací hodiny

Přínosem této práce je zopakovat a prohloubit zábavnou formou vědomosti týkající se ročních období na základě již prožitých zkušeností jednotlivých žáků.

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

3004
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od
25.00 Kč
3003
Český jazyk - literatura
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol)
25.00 Kč
2688
Český jazyk - čtení
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Přínosem této
25.00 Kč
3747
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
25.00 Kč
POROVNÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ POROVNÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ
Skládačka určená pro skupinovou práci s kartami obrázků i textů ke každému ročnímu období, sada jednoho ročního období je vždy pro jednu skupinu z celkového počtu čtyřučitel rozdělí žáky do čtyř skupin, kterým přidělí pracovní prostor - každá skupina si vylosuje jeden název ročního období - učitel umístí všechny rozstříhané karty s obrázky i texty doprostřed na koberec - žáci si chodí po jednotlivcích z každé skupiny vybírat kartu, která patří k jejich ročnímu období - když jsou všechny karty rozebrány, každá skupina k obrázku přičlení vždy odpovídající dvě věty (1. úkol) - každá skupina obdrží tři prázdné kartičky na obrázek a 6 kartiček na texty, nakreslí a napíše k obrázku další charakteristické znaky pro své roční období (2. úkol) - rozsah časové dotace pro práci žáků jsou dvě vyučovací hodiny Přínosem této práce je zopakovat a prohloubit zábavnou formou vědomosti týkající se ročních období na základě již prožitých zkušeností jednotlivých žáků.
UUCZ-3746
Prvouka>Pracovní listy>2.>3.
35.00