SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
3
Velikost: 72.2 KB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
25. 1. 2022
Cena:
25 Kč vč. DPH
Sdílet:

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Druh učebního materiálu:

pracovní list pro jednotlivce

  • žák  si postupně  pozorně  přečte  jednotlivá  slova v levé polovině vázy, dokreslí pravou  polovinu vázy a do té napíše správné slovo opačného významu
  • rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodina

Přínosem této práce je upevnění zvládání aplikace významů slov, zvláště slov opačného významu.

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2768
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
3748
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro
25.00 Kč
3003
Český jazyk - literatura
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol)
25.00 Kč
SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU
Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce žák  si postupně  pozorně  přečte  jednotlivá  slova v levé polovině vázy, dokreslí pravou  polovinu vázy a do té napíše správné slovo opačného významu rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodina Přínosem této práce je upevnění zvládání aplikace významů slov, zvláště slov opačného významu.
UUCZ-2710
Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>3.
25.00