TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ

Ročník:
3., 4., 5.
Kategorie:
Počet stran:
4
Velikost: 81.65 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
8. 6. 2022
Sdílet:

TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ

Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

  • učitel připraví pro jednotlivce nebo dvojici žáků jednu sadu rozstříhaných proužků s texty, každá sada obsahuje osm dílků označených číslicí, osm označených velkým tiskacím písmenem a osm označených symbolem
  • žák (žáci) si pozorně přečte jednotlivé části a přiřadí k sobě správně trojice (1.úkol)
  • žák (žáci) doplní své řešení do neúplné tabulky (2.úkol)
  • rozsah časové dotace pro práci je jedna vyučovací hodina

Přínosem této práce je procvičení tichého čtení s porozuměním, logické myšlení a řešení problémových úkolů.

Klíčová slova:

pohádka

hádanka

rým

ilustrátor

spisovatel

básník

rozpočitadlo

přísloví

hra

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2768
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
2709
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Didaktické hry
porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená rozlišuje slovní
25.00 Kč
2774
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru učitel si předem dokument čtverců zalaminuje a rozstříhá na
25.00 Kč
2688
Český jazyk - čtení
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Přínosem této
25.00 Kč
TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ
TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠŽák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávěníučitel připraví pro jednotlivce nebo dvojici žáků jednu sadu rozstříhaných proužků s texty, každá sada obsahuje osm dílků označených číslicí, osm označených velkým tiskacím písmenem a osm označených symbolemžák (žáci) si pozorně přečte jednotlivé části a přiřadí k sobě správně trojice (1.úkol)žák (žáci) doplní své řešení do neúplné tabulky (2.úkol)rozsah časové dotace pro práci je jedna vyučovací hodinaPřínosem této práce je procvičení tichého čtení s porozuměním, logické myšlení a řešení problémových úkolů.Klíčová slova:pohádkahádankarýmilustrátorspisovatelbásníkrozpočitadlopříslovíhra
UUCZ-3747
Český jazyk - literatura>Pracovní listy>3.>4.>5.
25.00