SEZNAM SE S AUTORY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Karel Čapek

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
2
Velikost: 88.86 KB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
9. 6. 2022
Cena:
25 Kč vč. DPH
Sdílet:

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele  a podle svých schopností

  • žáci si tichým čtením přečtou krátký text pohádky a poté odpoví na zadanou otázku (1.úkol)
  • žáci si pozorně přečtou zadání pro postupné odečítání a úkol dle pokynů splní, tím si vyluští tajenku - doplnění číslovky v názvu pohádkové knihy (2.úkol)
  • žáci správně rozhodnou o rodu jednotlivých podstatných jmen a označí správně písmena v tabulce, písmena ukrývají jméno autora knihy ( 3.úkol)
  • žáci si pozorně přečtou úryvek z pohádky a podle popisu přesně nakreslí pohádkovou postavu halkovického vodníka (4.úkol)
  • rozsah časové dotace pro práci žáků jsou dvě vyučovací hodiny

Přínosem této práce je seznámit se zábavnou formou s pohádkami z knihy Devatero pohádek Karla Čapka.

Zdroje:

Text úkolu č. 1 byl zkopírován ze serveru:

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-capek/pohadka-postacka-devatero-pohadek.html#ixzz1gW7Uaueg

Texty úkolu č. 4 byl zkopírován  ze serveru:

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-capek/pripad-s-havlovickym-vodnikem-devatero-pohadek.html#ixzz1gEmo4sCW

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2768
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
3001
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým
25.00 Kč
2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
3748
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro
25.00 Kč
SEZNAM SE S AUTORY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Karel Čapek SEZNAM SE S AUTORY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Karel Čapek
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele  a podle svých schopností žáci si tichým čtením přečtou krátký text pohádky a poté odpoví na zadanou otázku (1.úkol) žáci si pozorně přečtou zadání pro postupné odečítání a úkol dle pokynů splní, tím si vyluští tajenku - doplnění číslovky v názvu pohádkové knihy (2.úkol) žáci správně rozhodnou o rodu jednotlivých podstatných jmen a označí správně písmena v tabulce, písmena ukrývají jméno autora knihy ( 3.úkol) žáci si pozorně přečtou úryvek z pohádky a podle popisu přesně nakreslí pohádkovou postavu halkovického vodníka (4.úkol) rozsah časové dotace pro práci žáků jsou dvě vyučovací hodiny Přínosem této práce je seznámit se zábavnou formou s pohádkami z knihy Devatero pohádek Karla Čapka. Zdroje: Text úkolu č. 1 byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-capek/pohadka-postacka-devatero-pohadek.html#ixzz1gW7Uaueg Texty úkolu č. 4 byl zkopírován  ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-capek/pripad-s-havlovickym-vodnikem-devatero-pohadek.html#ixzz1gEmo4sCW
UUCZ-3002
Český jazyk - literatura>Pracovní listy>3.>4.
25.00