Větné členy (písemné práce / pracovní listy) pro 2. stupeň

Počet stran:
50
Velikost: 1.23 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Soubor obsahuje písemné práce / pracovní listy k jednotlivým větným členům, a to jak jednotlivě, tak souhrnně. Dodala jsem také celý jeden pracovní list na infinitiv ve větě.

Cvičení jsou rozmanitá – hledání větných členů dle zadání, práce s grafy, doplňování větných členů do vět, určování větných členů atd. 

Každá písemná práce (pracovní list) má v součtu 10 bodů, přičemž kritéria bodování jsou k dispozici spolu se správným řešením.

Obsah:

 • 5× podmět
 • 5× přísudek
 • 4× předmět
 • 9× příslovečné určení
 • 5× přívlastek
 • 1× doplněk
 • 1× infinitiv ve větě
 • 5× souhrnné opakování větných členů

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.

 

Další produkty od autora Petra Marešová

359480
Český jazyk
5., 6.
Didaktické hry
Soubor zahrnuje trimino ve třech stupních obtížnosti: 4× jednoduchá úroveň (prosté slovní druhy, slova v základním tvaru
30.00 Kč
177119
Pracovní činnosti
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Soubor obsahuje 13 předloh k vyšívání křížkovým stehem. Kromě jednoduchých výšivek děti obrázky i vybarví a krásná
25.00 Kč
137353
Český jazyk - literatura
8., 9., SŠ
Didaktické hry
Soubor nabízí 90 karet s větami, ve kterých mají žáci za úkol vyhledat obrazné pojmenování a pojmenovat jej. Karty jsou
40.00 Kč
184749
Český jazyk
5., 6.
Pracovní listy
S pravopisnou cvičebnicí si děti nejenom připomenou základní pravopis, který se dosud naučily, ale mj. se také naučí
60.00 Kč
Větné členy (písemné práce / pracovní listy) pro 2. stupeň Větné členy (písemné práce / pracovní listy) pro 2. stupeň
Soubor obsahuje písemné práce / pracovní listy k jednotlivým větným členům, a to jak jednotlivě, tak souhrnně. Dodala jsem také celý jeden pracovní list na infinitiv ve větě. Cvičení jsou rozmanitá – hledání větných členů dle zadání, práce s grafy, doplňování větných členů do vět, určování větných členů atd.  Každá písemná práce (pracovní list) má v součtu 10 bodů, přičemž kritéria bodování jsou k dispozici spolu se správným řešením. Obsah: 5× podmět 5× přísudek 4× předmět 9× příslovečné určení 5× přívlastek 1× doplněk 1× infinitiv ve větě 5× souhrnné opakování větných členů   Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.  
UUCZ-56262
Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Testy a písemky>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
40.00