LOTO S APLIKACÍ VĚDOMOSTÍ

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
3
Velikost: 134.13 KB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
7. 8. 2021
Cena:
25 Kč vč. DPH
Sdílet:
  • porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená
  • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
  • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
  • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

hrací list LOTO s rozstříhanými kartičkami na skládání pro samostatnou práci

  • žák obdrží velkou nerozstříhanou hrací kartu LOTO s jednotlivými odpověďmi a dál rozstříhané kartičky, kde je potisk obou stran, na jedné straně jsou dotazy a na druhé obrázek
  • k dané otázce vždy zvolí správnou odpověď a položí kartičku obrázkem nahoru (1.úkol)
  • po složení obrázku jednotlivci pojmenujeme společně, jaké činnosti na obrázku vidíme, poté učitel směřuje žáky k názvu slovního druhu, který vyjadřuje, co osoby, zvířata a věci dělají = ke slovesu, kterému se budeme následně v hodinách věnovat
  • rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodina

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

3002
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým
25.00 Kč
3746
Prvouka
2., 3.
Pracovní listy
S kládačka určená pro skupinovou práci s kartami obrázků i textů ke každému ročnímu období, sada jednoho ročního období
35.00 Kč
3004
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od
25.00 Kč
2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
LOTO S APLIKACÍ VĚDOMOSTÍ LOTO S APLIKACÍ VĚDOMOSTÍ
porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves  odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech hrací list LOTO s rozstříhanými kartičkami na skládání pro samostatnou práci žák obdrží velkou nerozstříhanou hrací kartu LOTO s jednotlivými odpověďmi a dál rozstříhané kartičky, kde je potisk obou stran, na jedné straně jsou dotazy a na druhé obrázek k dané otázce vždy zvolí správnou odpověď a položí kartičku obrázkem nahoru (1.úkol) po složení obrázku jednotlivci pojmenujeme společně, jaké činnosti na obrázku vidíme, poté učitel směřuje žáky k názvu slovního druhu, který vyjadřuje, co osoby, zvířata a věci dělají = ke slovesu, kterému se budeme následně v hodinách věnovat rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodina
UUCZ-2709
Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>3.>4.
25.00