INTERPUNKCE mezi větami - S ŘEŠENÍM

Ročník:
Počet stran:
28
Velikost: 3.69 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 8. 2022
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Interpunkce mezi větami v souvětí

- pracovní listy zápisy, vysvětlení, příklady a procvičení (9 stran)
- 10 testů typu "CERMAT" - příprava k přijímací zkoušce i didaktickému maturitnímu testu (5 stran)
- kopie pracovních listů + "CERMAT" testů s vyplněným řešením (14 stran)


OKRUHY: 

- pojmy: věta hlavní, vedlejší, jednoduchá, souvětí, věta řídící, věta závislá
- souřadicí a podřadicí spojovací výrazy
- poměry souřadně spojených vět
- rozlišování důsledkového a příčinného poměru
- psaní čárky před "než"
- psaní čárky před "nebo"
- vyhledávání spojovacích výrazů v souvětí
- "a" coby spojka odporovacího poměru (a = ale)
- "ale" coby částice i spojovací výraz (rozlišování)
- určování počtu vět v souvětí (vyhledávání přísudků)
- nácvik správné interpunkce, vyhledání chyb v interpunkci
- určování věty hlavní a věty vedlejší v souvětí
- graf souvětí
- hranice věty při pozměněném slovosledu
- rozdělená věta hlavní s vloženou větou vedlejší (1.Ha - 2.VV - 1.Hb)
- psaní čárky před "a" při struktuře 1.H - 2. V - a 3. H
- odlišování této struktury od 1.H - 2.H a 3. H
- souřadně spojené věty vedlejší (+ určování jejich druhu)
- určování poměru u souřadně spojených vět (H, V)
- posuzování pravdivosti/správnosti výroků o souvětí
- spojování teoretických definic a praktických příkladů
- nácvik znaků pro poměry souřadně spojených vět
- 10 testů typu "CERMAT" - příprava k přijímačkám, maturitě
- aplikace odborného textu (poučky) pro praktický nácvik správné interpunkce
- vše ve spojitosti s nácvikem interpunkce v souvětí

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

13356
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 44 stran: pracovní listy, kartičky k procvičení, testy CERMAT typu - vše včetně řešení OBSAH : 1) Rozlišování VH a VV
38.00 Kč
4351
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Pracovní list k pochopení a procvičení příslovečných spřežek: 1. část - pochopení ve větě (co je a není spřežka, rozdíl
25.00 Kč
244171
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
• 20 testů + kopie s vyplněným řešením - k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů
30.00 Kč
334931
Český jazyk - literatura
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Šablona deskové hry LABYRINT s motivy řeckých bájí k vytvoření vlastní hry . - 120 otázek s výběrem z možností -
0.00 Kč
INTERPUNKCE mezi větami - S ŘEŠENÍM INTERPUNKCE mezi větami - S ŘEŠENÍM
Interpunkce mezi větami v souvětí - pracovní listy zápisy, vysvětlení, příklady a procvičení (9 stran) - 10 testů typu "CERMAT" - příprava k přijímací zkoušce i didaktickému maturitnímu testu (5 stran) - kopie pracovních listů + "CERMAT" testů s vyplněným řešením (14 stran) OKRUHY:  - pojmy: věta hlavní, vedlejší, jednoduchá, souvětí, věta řídící, věta závislá - souřadicí a podřadicí spojovací výrazy - poměry souřadně spojených vět - rozlišování důsledkového a příčinného poměru - psaní čárky před "než" - psaní čárky před "nebo" - vyhledávání spojovacích výrazů v souvětí - "a" coby spojka odporovacího poměru (a = ale) - "ale" coby částice i spojovací výraz (rozlišování) - určování počtu vět v souvětí (vyhledávání přísudků) - nácvik správné interpunkce, vyhledání chyb v interpunkci - určování věty hlavní a věty vedlejší v souvětí - graf souvětí - hranice věty při pozměněném slovosledu - rozdělená věta hlavní s vloženou větou vedlejší (1.Ha - 2.VV - 1.Hb) - psaní čárky před "a" při struktuře 1.H - 2. V - a 3. H - odlišování této struktury od 1.H - 2.H a 3. H - souřadně spojené věty vedlejší (+ určování jejich druhu) - určování poměru u souřadně spojených vět (H, V) - posuzování pravdivosti/správnosti výroků o souvětí - spojování teoretických definic a praktických příkladů - nácvik znaků pro poměry souřadně spojených vět - 10 testů typu "CERMAT" - příprava k přijímačkám, maturitě - aplikace odborného textu (poučky) pro praktický nácvik správné interpunkce - vše ve spojitosti s nácvikem interpunkce v souvětí
UUCZ-31548
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
30.00