Interpunkce: Samostatný větný člen (vše s řešením)

Počet stran:
43
Velikost: 4.05 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 8. 2022
Sdílet:

Opakování větných členů spojené s okruhem interpunkce u samostatného větného členu (celkem 43 stran)

1) Pracovní listy:
- zápis, vysvětlení, krátké procvičení

2) 10 krátkých testů typu CERMAT
- příprava k přijímací i maturitní zkoušce

3) Didaktická hra
- kartičky pro skupinovou práci (120 otázek)
- navrženo pro oboustranný tisk
- výběr ze čtyř možností (tj. a), b), c), d) forma testu) 
- otázky 1 - 60 zaměřeny na určování větných členů
- otázky 61 - 120 zaměřeny na správnou interpunkci
- vše k okruhu psaní interpunkce u samost. vět. členů

4) Klíč k didaktické hře (správné odpovědi ke kartičkám) 

VŠE S ŘEŠENÍM :-)

Probírané větné členy:
podmět, přísudek, přívlastek, předmět, doplněk, příslovečná určení (místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky)

Samostatný větný člen: 
rozvitý, nerozvitý, na začátku věty, na konci věty, v textu a v souvětí, nácvik vhodného slovosledu

CERMAT testy:
typy úloh: posuzování pravdivosti/správnosti výroků, práce s textem, hledání chyb, spojování praktických příkladů a teoretických definic, orientace v textu, výběr z možností, uzavřené otázky, otevřené otázky (např. uveď název členu, vypiš z výchozího textu apod.)

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

4387
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje stručný zápis s jednoduchým pravidlem, jak zvládnout pravopis zájmena já (mě, mně) 23 krátkých
25.00 Kč
145084
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 24 stran k výuce bajky + kopie s vyplněným řešením - texty bajek, otázky k rozvoji čtenářské gramotnosti, křížovky
60.00 Kč
529289
Český jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jaké tradice a pověry se pojí s prvním dnem Pašijového (Svatého) týdne, Květnou nedělí? Pracovní list s řešením založeny
0.00 Kč
320436
Český jazyk
4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
VŠE VE VIDEU :-) 7 pracovních listů + kopie s vyplněným řešením PREZENTACE - podklady k povídání o svatojánské noci
38.00 Kč
Interpunkce: Samostatný větný člen (vše s řešením) Interpunkce: Samostatný větný člen (vše s řešením)
Opakování větných členů spojené s okruhem interpunkce u samostatného větného členu (celkem 43 stran) 1) Pracovní listy: - zápis, vysvětlení, krátké procvičení 2) 10 krátkých testů typu CERMAT - příprava k přijímací i maturitní zkoušce 3) Didaktická hra - kartičky pro skupinovou práci (120 otázek) - navrženo pro oboustranný tisk - výběr ze čtyř možností (tj. a), b), c), d) forma testu)  - otázky 1 - 60 zaměřeny na určování větných členů - otázky 61 - 120 zaměřeny na správnou interpunkci - vše k okruhu psaní interpunkce u samost. vět. členů 4) Klíč k didaktické hře (správné odpovědi ke kartičkám)  VŠE S ŘEŠENÍM :-) Probírané větné členy: podmět, přísudek, přívlastek, předmět, doplněk, příslovečná určení (místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky) Samostatný větný člen:  rozvitý, nerozvitý, na začátku věty, na konci věty, v textu a v souvětí, nácvik vhodného slovosledu CERMAT testy: typy úloh: posuzování pravdivosti/správnosti výroků, práce s textem, hledání chyb, spojování praktických příkladů a teoretických definic, orientace v textu, výběr z možností, uzavřené otázky, otevřené otázky (např. uveď název členu, vypiš z výchozího textu apod.)
UUCZ-27268
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
38.00