KDE SE VZAL HALLOWEEN? - svátek SAMHAIN

Ročník:
Počet stran:
50
Velikost: 80.5 MB
Typ souboru: zip
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Kde se vzala tradice halloweenského koledování? Proč se původně nosily v noci z 31. října na 1. listopad masky a jak vypadal svátek, z něhož se časem vyvinul Halloween? Materiál obsahuje podklady k povídání o tom, jaké byly původní zvyky spojené s tímto svátkem a jak jej Keltové slavili v podobě tehdejšího Samhainu.

Obsah:

Texty a ilustrace pro sestavení miniknížky (formátu A6) - viz náhledové obrázky

Prezentace ke knížce (slidy 1 - 13) k promítnutí probírané dvojstrany v knížce

Opakování formou křížovky a osmisměrky s obrázkovou nápovědou - identický text i tajenka (žáci si zvolí, zda chtějí luštit osmisměrku, či křížovku) - vč. ŘEŠENÍ

HALLOWEENSKÁ HRA: (ppt slide 14 - 38) - Posviť na cestu bludným duším: opakování zajímavostí o Samhainu: žáci za správné odpovědi rozsvěcují halloweenské dýně. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ.
V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence:

1. KOMPETENCE K UČENÍ:
-  třídění a výběr informace vzhledem k účelu
- chápání pojmů v souvislostech
- rozložení si činností
- konstruktivní učení (společné čtení, vysvětlení, samostatná práce s texem, v úvodu lze navázat na vlastní zkušenost – co už žáci ví o Keltech z výuky dějepisu nebo z dokumentů)

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
- řešení zadaného úkolu samostatně, nebo ve dvojici
- systematický postup (obeznámení s knížkou-povídáním, následný rozbor s obrázkovou nápovědou)
- Opakování „Rozsvěcování halloweenských dýní“ mohou žáci řídit samostatně při dodržení předem stanovených pravidel (ta mohou definovat sami: každý se dostane ke slovu, žádná kritika při špatné odpovědi, zdůvodnění odpovědi atd.)

3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ + SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ:
- diskuze u opakování (Rozsvěcování dýní)
- úvodní diskuze (brainstorming, konstruktivní navázání na stávající zkušenost: asociace Keltové, příroda, pohanské tradice a zvyky, … lze zařadit před čtením; očekávání žáků podle obalu knihy)
- řízení diskuze při závěrečném shrnutí (Přišlo mi zajímavé… / Zaujalo mě… )
- žák zaujímá hodnoticí postoj k novým informacím, uvádí je do souvislostí (tradice, které se dochovaly v pozměněné době dodnes aj.)

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

61699
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Obsah: 1. Pracovní listy (4 strany) - zápisy, cvičení, křížovky, osmisměrka - k probrání jednočlenné věty, dvojčlenné
38.00 Kč
264526
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
DETAIL CELÉHO MATERIÁLU NAJDETE V NÁHLEDOVÝCH OBRÁZCÍCH :-) • 22 testů k opakování a procvičení literární výchovy
33.00 Kč
23153
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 48 pracovních listů zaměřených na rozbor poezie + kopie s vyplněným řešením - vždy dvojlist (max. "čtyřlist") zaměřený
75.00 Kč
423944
Český jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Omalovánky
Překlad básničky Roberta L. Maye o malém vysmívaném sobovi, který nakonec zachránil Vánoce. (+ omalovánka a metodika k
50.00 Kč
KDE SE VZAL HALLOWEEN? - svátek SAMHAIN KDE SE VZAL HALLOWEEN? - svátek SAMHAIN
Kde se vzala tradice halloweenského koledování? Proč se původně nosily v noci z 31. října na 1. listopad masky a jak vypadal svátek, z něhož se časem vyvinul Halloween? Materiál obsahuje podklady k povídání o tom, jaké byly původní zvyky spojené s tímto svátkem a jak jej Keltové slavili v podobě tehdejšího Samhainu. Obsah: Texty a ilustrace pro sestavení miniknížky (formátu A6) - viz náhledové obrázky Prezentace ke knížce (slidy 1 - 13) k promítnutí probírané dvojstrany v knížce Opakování formou křížovky a osmisměrky s obrázkovou nápovědou - identický text i tajenka (žáci si zvolí, zda chtějí luštit osmisměrku, či křížovku) - vč. ŘEŠENÍ HALLOWEENSKÁ HRA: (ppt slide 14 - 38) - Posviť na cestu bludným duším: opakování zajímavostí o Samhainu: žáci za správné odpovědi rozsvěcují halloweenské dýně.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ. V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence: 1. KOMPETENCE K UČENÍ: -  třídění a výběr informace vzhledem k účelu - chápání pojmů v souvislostech - rozložení si činností - konstruktivní učení (společné čtení, vysvětlení, samostatná práce s texem, v úvodu lze navázat na vlastní zkušenost – co už žáci ví o Keltech z výuky dějepisu nebo z dokumentů) 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: - řešení zadaného úkolu samostatně, nebo ve dvojici - systematický postup (obeznámení s knížkou-povídáním, následný rozbor s obrázkovou nápovědou) - Opakování „Rozsvěcování halloweenských dýní“ mohou žáci řídit samostatně při dodržení předem stanovených pravidel (ta mohou definovat sami: každý se dostane ke slovu, žádná kritika při špatné odpovědi, zdůvodnění odpovědi atd.) 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ + SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: - diskuze u opakování (Rozsvěcování dýní) - úvodní diskuze (brainstorming, konstruktivní navázání na stávající zkušenost: asociace Keltové, příroda, pohanské tradice a zvyky, … lze zařadit před čtením; očekávání žáků podle obalu knihy) - řízení diskuze při závěrečném shrnutí (Přišlo mi zajímavé… / Zaujalo mě… ) - žák zaujímá hodnoticí postoj k novým informacím, uvádí je do souvislostí (tradice, které se dochovaly v pozměněné době dodnes aj.)
UUCZ-192098
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Didaktické hry>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 1. stupeň>Čtenářská gramotnost 2. stupeň>Halloween, Dušičky
40.00