LITERÁRNÍ MINITESTY (5. třída) - s ŘEŠENÍM

Počet stran:
20
Velikost: 2.2 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia (testy jsou číslovány a označeny jako 8LG = osmileté gymnázium)

kopie všech testů s vyplněným řešením
• k přípravě na didaktický test v rámci přijímací zkoušky na 8LG i jako opakování výstupů z 5. ročníku do hodin literatury na II. stupni ZŠ


OKRUHY:
próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text, text publicistický, text populárně naučný, slovník, encyklopedie

METODY PRÁCE:
• přiřazení literárního pojmu (např. pověst) k textu, který obsahuje typické znaky pro daný druh textu
• posuzování pravdivosti výroků
• doplňování vynechaných slov dle znalosti literárních pojmů
• pojmenovávání jednotlivých prvků v básni (verš, sloka, rým, přirovnání)
• rozbor básně, určování počtu slabik, orientace v básni
   při použití termínů verš, sloka, slabika atp.
• hledání společných a rozdílných znaků u jednotlivých literárních útvarů
• rozlišování mezi uměleckým a neuměleckým textem
• bližší určení neuměleckých textů: zpráva, slovník, encyklopedie

Testy jsou určeny k vytištění a svislému rozstřižení (na stránce A4 se vždy nachází dva testy).

 

VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK:

"• používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů
   (próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání);
  • rozezná vybrané literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);
  • rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text,
     slovník, encyklopedie)
."  


   (Zdroj: CERMAT: Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku... pro šk. r. 2022/2023.
    - Část A1 - Specifikace didaktického textu pro osmiletá gymnázia
)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ.
V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence:

1. KOMPETENCE K UČENÍ:
- materiál vhodný k samostudiu: žák si sám plánuje a řídí učení (materiál vč. řešení)
- žák chápe pojmy v souvislostech
- aplikace teorie (poučky) na praktické řešení úkolů
- žák si rozloží činnosti (různé typy úkolů – lze nejprve splnit snadné – postupovat k těžšímu: motivující)
- práce s chybou

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
- při řešení úkolů/otázek vychází ze zkušenosti, znalosti
- vybírá vhodné řešení
- samostatně opraví své řešení, aktivně dál pracuje s chybou (zdůvodnění, prevence v budoucnu)
- obhajuje či zdůvodňuje svá řešení

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

359586
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor pracovních listů a testů k výuce, opakování i komplexnímu procvičení SLOVES. Postupně a konstruktivně nejprve
68.00 Kč
487714
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra Riskuj k zábavnému opakování aktuálně probraného učiva - okruh Česká literatura 20. století (autor Petr Bezruč
0.00 Kč
187935
Český jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Omalovánky
Proč o Halloweenu zapalujeme svítilny v podobě dýně? A kde se vzala ta úplně první "svítilna"? Příběh o tom, jak vznikl
42.00 Kč
415195
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Komplexní opakování slovních druhů: 20 mini testů (vždy 2 oboustranné testy na jednom listu A4) + řešení • materiál
38.00 Kč
LITERÁRNÍ MINITESTY (5. třída) - s ŘEŠENÍM LITERÁRNÍ MINITESTY (5. třída) - s ŘEŠENÍM
20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia (testy jsou číslovány a označeny jako 8LG = osmileté gymnázium)• kopie všech testů s vyplněným řešením • k přípravě na didaktický test v rámci přijímací zkoušky na 8LG i jako opakování výstupů z 5. ročníku do hodin literatury na II. stupni ZŠOKRUHY: próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text, text publicistický, text populárně naučný, slovník, encyklopedieMETODY PRÁCE:• přiřazení literárního pojmu (např. pověst) k textu, který obsahuje typické znaky pro daný druh textu • posuzování pravdivosti výroků • doplňování vynechaných slov dle znalosti literárních pojmů • pojmenovávání jednotlivých prvků v básni (verš, sloka, rým, přirovnání) • rozbor básně, určování počtu slabik, orientace v básni    při použití termínů verš, sloka, slabika atp. • hledání společných a rozdílných znaků u jednotlivých literárních útvarů • rozlišování mezi uměleckým a neuměleckým textem • bližší určení neuměleckých textů: zpráva, slovník, encyklopedieTesty jsou určeny k vytištění a svislému rozstřižení (na stránce A4 se vždy nachází dva testy). VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK:"• používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů    (próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání);   • rozezná vybrané literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);   • rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text,      slovník, encyklopedie)."     (Zdroj: CERMAT: Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku... pro šk. r. 2022/2023.     - Část A1 - Specifikace didaktického textu pro osmiletá gymnázia)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ. V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence: 1. KOMPETENCE K UČENÍ: - materiál vhodný k samostudiu: žák si sám plánuje a řídí učení (materiál vč. řešení) - žák chápe pojmy v souvislostech - aplikace teorie (poučky) na praktické řešení úkolů - žák si rozloží činnosti (různé typy úkolů – lze nejprve splnit snadné – postupovat k těžšímu: motivující) - práce s chybou 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: - při řešení úkolů/otázek vychází ze zkušenosti, znalosti - vybírá vhodné řešení - samostatně opraví své řešení, aktivně dál pracuje s chybou (zdůvodnění, prevence v budoucnu) - obhajuje či zdůvodňuje svá řešení
UUCZ-219660
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>5.>6.>7.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
30.00