LITERÁRNÍ MINITESTY (5. třída) - s ŘEŠENÍM

Počet stran:
20
Velikost: 2.2 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
19. 1. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia (testy jsou číslovány a označeny jako 8LG = osmileté gymnázium)

kopie všech testů s vyplněným řešením
• k přípravě na didaktický test v rámci přijímací zkoušky na 8LG i jako opakování výstupů z 5. ročníku do hodin literatury na II. stupni ZŠ


OKRUHY:
próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text, text publicistický, text populárně naučný, slovník, encyklopedie

METODY PRÁCE:
• přiřazení literárního pojmu (např. pověst) k textu, který obsahuje typické znaky pro daný druh textu
• posuzování pravdivosti výroků
• doplňování vynechaných slov dle znalosti literárních pojmů
• pojmenovávání jednotlivých prvků v básni (verš, sloka, rým, přirovnání)
• rozbor básně, určování počtu slabik, orientace v básni
   při použití termínů verš, sloka, slabika atp.
• hledání společných a rozdílných znaků u jednotlivých literárních útvarů
• rozlišování mezi uměleckým a neuměleckým textem
• bližší určení neuměleckých textů: zpráva, slovník, encyklopedie

Testy jsou určeny k vytištění a svislému rozstřižení (na stránce A4 se vždy nachází dva testy).

 

VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK:

"• používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů
   (próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání);
  • rozezná vybrané literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);
  • rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text,
     slovník, encyklopedie)
."  


   (Zdroj: CERMAT: Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku... pro šk. r. 2022/2023.
    - Část A1 - Specifikace didaktického textu pro osmiletá gymnázia
)

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

423944
Český jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Omalovánky
Překlad básničky Roberta L. Maye o malém vysmívaném sobovi, který nakonec zachránil Vánoce. (+ omalovánka a metodika k
50.00 Kč
223983
Český jazyk - literatura
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Sada aktivit do literatury - t éma Charles Dickens - Vánoční koleda ( povídka, kapitalismus, sociální rozdíly ). Soubor
35.00 Kč
4350
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje: - zásobník pojmů pro učitele (seznam pojmů ke všem 6 kategoriím PJ - konkrétní, abstraktní, pomnožná
45.00 Kč
195722
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor materiálů obsahuje aktivity k baladě Toman a lesní panna, která zasahuje do okruhů: balada, (pre)romantismus
49.00 Kč
LITERÁRNÍ MINITESTY (5. třída) - s ŘEŠENÍM LITERÁRNÍ MINITESTY (5. třída) - s ŘEŠENÍM
20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia (testy jsou číslovány a označeny jako 8LG = osmileté gymnázium) • kopie všech testů s vyplněným řešením • k přípravě na didaktický test v rámci přijímací zkoušky na 8LG i jako opakování výstupů z 5. ročníku do hodin literatury na II. stupni ZŠ OKRUHY: próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text, text publicistický, text populárně naučný, slovník, encyklopedie METODY PRÁCE: • přiřazení literárního pojmu (např. pověst) k textu, který obsahuje typické znaky pro daný druh textu • posuzování pravdivosti výroků • doplňování vynechaných slov dle znalosti literárních pojmů • pojmenovávání jednotlivých prvků v básni (verš, sloka, rým, přirovnání) • rozbor básně, určování počtu slabik, orientace v básni    při použití termínů verš, sloka, slabika atp. • hledání společných a rozdílných znaků u jednotlivých literárních útvarů • rozlišování mezi uměleckým a neuměleckým textem • bližší určení neuměleckých textů: zpráva, slovník, encyklopedie Testy jsou určeny k vytištění a svislému rozstřižení (na stránce A4 se vždy nachází dva testy).   VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK: "• používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů    (próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání);   • rozezná vybrané literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka);   • rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text,      slovník, encyklopedie)."      (Zdroj: CERMAT: Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku... pro šk. r. 2022/2023.     - Část A1 - Specifikace didaktického textu pro osmiletá gymnázia)
UUCZ-219660
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>5.>6.>7.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
30.00