LITERÁRNÍ MINITESTY (7. třída) - s ŘEŠENÍM

Ročník:
Počet stran:
22
Velikost: 3.55 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
19. 1. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

• 20 testů + kopie s vyplněným řešením

- k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací
zkoušku na šestiletá gymnázia 
(testy jsou číslovány a označeny jako 6LG = šestileté gymnázium)

• k přípravě na didaktický test v rámci přijímací zkoušky na 6LG i jako opakování výstupů ze 7. ročníku do hodin literatury na II. stupni ZŠ

Opakuje výstupy 5. ročníku (8LG): próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text (neumělecký: publicistický, populárně naučný, odborný-encyklopedie)

K tomu na úrovni 7. ročníku (6LG): personifikace, lyrika, epika, drama, anekdota, báje, balada, epos, legenda, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, žánr sci-fi a fantasy, ústní lidová slovesnost (lidové písně, říkadla, rčení, přísloví, pranostiky, rozpočítadla, pohádky)

 

VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK:

" • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (próza, poezie, sloka, verš, rým,
     personifikace, přirovnání)

  • orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama)

  •rozezná vybrané literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epos, hádanka, komiks, legenda, pohádka,
    pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy 
    a sci-fi, ústní lidová slovesnost);

  • rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neuměleckých textů." (*)


(*) Zdroj: CERMAT: Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku... pro šk. r. 2022/2023.
                - Část B1 - Specifikace didaktického textu pro šestiletá gymnázia
)

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

78753
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Desková hra s fantasy motivy k rozvoji čtenářské gramotnosti, kritického čtení, orientace v textu, procvičení základních
80.00 Kč
219660
Český jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
• 20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku
30.00 Kč
442515
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Upravený pracovní list z mého materiálu https://uciteleucitelum.cz/material/cesky-jazyk-literatura/ch-dickens-vanocni
0.00 Kč
115013
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
AZ KVÍZ k zábavnému opakování a ujasnění prozaických útvarů 56 OTÁZEK (28 otázek + 28 náhradních) cestopis, poezie
38.00 Kč
LITERÁRNÍ MINITESTY (7. třída) - s ŘEŠENÍM LITERÁRNÍ MINITESTY (7. třída) - s ŘEŠENÍM
• 20 testů + kopie s vyplněným řešením - k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku na šestiletá gymnázia (testy jsou číslovány a označeny jako 6LG = šestileté gymnázium) • k přípravě na didaktický test v rámci přijímací zkoušky na 6LG i jako opakování výstupů ze 7. ročníku do hodin literatury na II. stupni ZŠ Opakuje výstupy 5. ročníku (8LG): próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text (neumělecký: publicistický, populárně naučný, odborný-encyklopedie) K tomu na úrovni 7. ročníku (6LG): personifikace, lyrika, epika, drama, anekdota, báje, balada, epos, legenda, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, žánr sci-fi a fantasy, ústní lidová slovesnost (lidové písně, říkadla, rčení, přísloví, pranostiky, rozpočítadla, pohádky)   VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK: " • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (próza, poezie, sloka, verš, rým,      personifikace, přirovnání)   • orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama)   •rozezná vybrané literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epos, hádanka, komiks, legenda, pohádka,     pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy      a sci-fi, ústní lidová slovesnost);   • rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neuměleckých textů." (*) (*) Zdroj: CERMAT: Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku... pro šk. r. 2022/2023.                 - Část B1 - Specifikace didaktického textu pro šestiletá gymnázia)
UUCZ-244171
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
30.00