LITERÁRNÍ SMĚRY V KOSTCE (POEZIE, vše s řešením)

Ročník:
Počet stran:
48
Velikost: 18.82 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 3. 2023
Cena:
75 Kč vč. DPH
Sdílet:

- 48 pracovních listů zaměřených na rozbor poezie + kopie s vyplněným řešením
- vždy dvojlist (max. "čtyřlist") zaměřený na daný směr či skupinu

  (lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i samostatný dvojlist do hodiny)

- literární teorie (aplikace odborného textu na umělecký)
- kritické čtení a myšlení
- práce s textem (vyhledávání informací, synonyma, antonyma, fakta, domněnky,
  motivy, témata, posuzování výroků, řazení částí textu do posloupnosti, ...)
- křížovky a osmisměrky v kombinaci s otázkami typu "CERMAT"
- formální a obsahový rozbor básní a krátkých textů 
- rozšiřování slovní zásoby (archaická slova, poetismy - porozumění v kontextu)
 

OBSAH:
Prokletí básníci
Nonsensová poezie
Vitalismus
Dadaismus
Impresionismus
Dekadence
Symbolismus
Poetismus
Proletářská poezie
Surrealismus
Socialistický realismus
Anarchismus, anarchističtí buřiči
Civilismus
Preromantismus
Realismus
Romantismus
Futurismus
Expresionismus
Humanismus, Renesance
Baroko
 

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

244171
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
• 20 testů + kopie s vyplněným řešením - k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů
30.00 Kč
145084
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 24 stran k výuce bajky + kopie s vyplněným řešením - texty bajek, otázky k rozvoji čtenářské gramotnosti, křížovky
60.00 Kč
16591
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
TVOŘENÍ SLOV: 1. odvozování (slovní druhy, rozbor odvozenin - předpony, kořen, přípony, slovotvorný základ atd.) 2
40.00 Kč
301095
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- Celkem 40 stran k výuce i opakování okruhu ČÍSLOVKY (druhy, správný zápis). ​​​ - VŠE V NÁHLEDOVÝCH OBRÁZCÍCH PRACOVNÍ
60.00 Kč
LITERÁRNÍ SMĚRY V KOSTCE (POEZIE, vše s řešením) LITERÁRNÍ SMĚRY V KOSTCE (POEZIE, vše s řešením)
- 48 pracovních listů zaměřených na rozbor poezie + kopie s vyplněným řešením - vždy dvojlist (max. "čtyřlist") zaměřený na daný směr či skupinu   (lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i samostatný dvojlist do hodiny) - literární teorie (aplikace odborného textu na umělecký) - kritické čtení a myšlení - práce s textem (vyhledávání informací, synonyma, antonyma, fakta, domněnky,   motivy, témata, posuzování výroků, řazení částí textu do posloupnosti, ...) - křížovky a osmisměrky v kombinaci s otázkami typu "CERMAT" - formální a obsahový rozbor básní a krátkých textů  - rozšiřování slovní zásoby (archaická slova, poetismy - porozumění v kontextu)   OBSAH: Prokletí básníci Nonsensová poezie Vitalismus Dadaismus Impresionismus Dekadence Symbolismus Poetismus Proletářská poezie Surrealismus Socialistický realismus Anarchismus, anarchističtí buřiči Civilismus Preromantismus Realismus Romantismus Futurismus Expresionismus Humanismus, Renesance Baroko  
UUCZ-23153
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 2. stupeň
75.00