PODZIM - hra Já mám Kdo má + Demonstrační karty ČERNOBÍLE

Předmět:
Ročník:
Téma:
Počet stran:
6
Velikost: 1.51 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
10. 10. 2023
Sdílet:

Díky kartičkám s obrázky k podzimnímu období a hře „Já mám… Kdo má…?“ zpestříte hodinu, uvedete děti do tématu podzim a procvičíte s Vašimi dětmi hravou formou čtení, pozornost, postřeh a kooperaci ve skupině.

 

Materiál obsahuje 6 stran A4 – 2 sady po 24 kartičkách s originálními ručně kreslenými černobílými obrázky se slovíčkem – jedna sada určena jako demonstrační kartičky k vymalování a druhá sada slouží pro hru „Já mám… Kdo má…?“.

 

Tip na práci s materiálem:

Aktivitu můžete začít s dětmi brainstormingem na téma PODZIM, co vše se jim k tématu vybaví a jaké aktivity na podzim dělají. Společně můžete projít obrázky a povídat si o možných aktivitách s nimi spojených. Kartičky můžou děti vymalovat a umístit ve třídě.

Hra „Já mám… Kdo má…?“

Úkolem žáků je hezky po sobě přečíst všech 24 karet, které na sebe postupně navazují – vždy obrázek + slovíčko. Pokud je žáků méně než 24, vezmou si někteří do ruky více karet. Začít může kterýkoliv žák, který přečte celou svou kartu – přečte: „Já mám“ + co má na obrázku, dále naváže otázkou „Kdo má“… a přečte nahlas slovo dole na kartičce. Ten žák, který má obrázek znamenající právě přečtené slovo, může pokračovat ve hře a také přečte celou svoji kartu. Hra končí přečtením a odložením všech karet. Žáci mohou přečtené karty postupně odkládat do řady na lavici či připevnit na tabuli. Pokud je žáků přesně 24, můžou utvořit sami ze sebe dlouhého hada/kruh.

 

Obrázky přímo pro tento materiál nakreslila Pavlína Spáčilová

Další produkty od autora Jana Valášková

386694
Anglický jazyk
5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Zpestřete hodinu a procvičte s Vašimi dětmi zajímavou formou čtení a slovní zásobu na téma PODZIM včetně zopakování
35.00 Kč
310596
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Čtení s obrázky – Summer vacation Materiál obsahuje 3 strany A4 + stranu s poděkováním a tipy na práci s materiálem
35.00 Kč
314626
Anglický jazyk
4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Čtení s obrázky – At the sea Materiál je k dispozici i ve FJ. Materiál obsahuje 3 strany A4 (+ stranu s poděkováním a
35.00 Kč
468194
Český jazyk
MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Díky hře „Já mám… Kdo má…?“ zpestříte svou hodinu, uvedete Vaše žáky do tématu zima a procvičíte s nimi hravou formou
33.00 Kč
PODZIM - hra Já mám Kdo má + Demonstrační karty ČERNOBÍLE PODZIM - hra Já mám Kdo má + Demonstrační karty ČERNOBÍLE
Díky kartičkám s obrázky k podzimnímu období a hře „Já mám… Kdo má…?“ zpestříte hodinu, uvedete děti do tématu podzim a procvičíte s Vašimi dětmi hravou formou čtení, pozornost, postřeh a kooperaci ve skupině.   Materiál obsahuje 6 stran A4 – 2 sady po 24 kartičkách s originálními ručně kreslenými černobílými obrázky se slovíčkem – jedna sada určena jako demonstrační kartičky k vymalování a druhá sada slouží pro hru „Já mám… Kdo má…?“.   Tip na práci s materiálem: Aktivitu můžete začít s dětmi brainstormingem na téma PODZIM, co vše se jim k tématu vybaví a jaké aktivity na podzim dělají. Společně můžete projít obrázky a povídat si o možných aktivitách s nimi spojených. Kartičky můžou děti vymalovat a umístit ve třídě. Hra „Já mám… Kdo má…?“ Úkolem žáků je hezky po sobě přečíst všech 24 karet, které na sebe postupně navazují – vždy obrázek + slovíčko. Pokud je žáků méně než 24, vezmou si někteří do ruky více karet. Začít může kterýkoliv žák, který přečte celou svou kartu – přečte: „Já mám“ + co má na obrázku, dále naváže otázkou „Kdo má“… a přečte nahlas slovo dole na kartičce. Ten žák, který má obrázek znamenající právě přečtené slovo, může pokračovat ve hře a také přečte celou svoji kartu. Hra končí přečtením a odložením všech karet. Žáci mohou přečtené karty postupně odkládat do řady na lavici či připevnit na tabuli. Pokud je žáků přesně 24, můžou utvořit sami ze sebe dlouhého hada/kruh.   Obrázky přímo pro tento materiál nakreslila Pavlína Spáčilová
UUCZ-389196
Český jazyk>Já mám, kdo má>Omalovánky>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Podzim
30.00