Práce s textem + popis osoby - dobrodružná kniha

Předmět:
Počet stran:
7
Velikost: 755.39 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
26. 12. 2023
Sdílet:

Přípravy do hodin literatury  a slohu. Práce s moderní současnou prózou pro děti.

Obsahuje práci s ukázkami z knihy, děti píšou 3 krátké práce, malují obrázek podle popisu z knihy, řadí ukázky a mnoho dalšího.

Navíc porovnávají literaturu uměleckou a věcnou.

Děti práce baví, mám vyzkoušeno v 6. - 8. třídě. Můžete dát i páťákům. Knížka je úžasná, do hodin si ji beru s sebou.

Materiál stačí vytisknout  a můžete jít učit.

Obsahuje popis hodin, cíle atd.

Popis - 1 list A4, pracovní listy pro žáky 3 A4.

Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností, ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu, ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

Další produkty od autora Eva Šidelková

177420
Český jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Dvě sady materiálu. Na prvním PL je přiřazování vlastností (Nikoho nenechá na holičkách - spolehlivý) Na druhém žáci
48.00 Kč
98246
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
14 karet se slovním spojením na předpony s- a z- (na kartě vždy 10 slov) Žáci procvičují svým tempem, opravují sami
25.00 Kč
144084
Český jazyk
5., 6., 7.
Didaktické hry
Aktivita na 2 vyučovací hodiny (nemusí následovat po sobě). Žáci pracují v menších skupinkách, každá skupina má svůj
49.00 Kč
393965
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Na listě A4 naležato je vždy anotace, ukázka a jednoduché luštění. Informace žáci hledají v textech, procvičují čten
40.00 Kč
Práce s textem + popis osoby - dobrodružná kniha Práce s textem + popis osoby - dobrodružná kniha
Přípravy do hodin literatury  a slohu. Práce s moderní současnou prózou pro děti. Obsahuje práci s ukázkami z knihy, děti píšou 3 krátké práce, malují obrázek podle popisu z knihy, řadí ukázky a mnoho dalšího. Navíc porovnávají literaturu uměleckou a věcnou. Děti práce baví, mám vyzkoušeno v 6. - 8. třídě. Můžete dát i páťákům. Knížka je úžasná, do hodin si ji beru s sebou. Materiál stačí vytisknout  a můžete jít učit. Obsahuje popis hodin, cíle atd. Popis - 1 list A4, pracovní listy pro žáky 3 A4. Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností, ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu, ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
UUCZ-195161
Český jazyk>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>5.>ZŠ – 2. STUPEŇ
40.00