Pracujeme s ohebnými slovními druhy

Předmět:
Počet stran:
8
Velikost: 2.4 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
12. 1. 2023
Cena:
25 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál se skládá ze dvou částí – čtyř tabulek, do které budou žáci přiřazovat správné kartičky s vybranými slovními druhy a další část jsou již zmiňované kartičky se slovíčky (celkem 217), které si rozstříháte. Pozn.: doporučuji, abyste si zalaminovali několik tabulek a také samotné kartičky 😊. Materiál si žáci nenechávají, budete ho mít tedy již připravený na další výuku.

Jak s materiálem nejlépe pracovat? Rozdělte si třídu do několika skupinek (nejlepší je počet 2-3 žáků ve skupince).

Každá skupinka obdrží jednu zalaminovanou tabulku a balíček kartiček s vybraným slovním druhem (záleží samozřejmě, který budete zrovna probírat). Úkolem žáků bude ve skupince správně přiřadit ohebný slovní druh do příslušné kategorie – správnou kartičku položí do kolonky na tabulce, př.: kartička Honza bude v kolonce vlastní podstatná jména, slovo několikery bude v kolonce druhové číslovky apod. Některé kartičky lze přiradit k vícero kategoriím (u podstatných jmen), určitě na to děti upozorněte. Materiál není nijak rozsáhlý, ale na procvičování nebo vstup do nového učiva je skvělý (odzkoušeno :)). Výhodou je možnost použít materiál opakovaně.

Další produkty od autora U Kantorky

233845
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál se skládá z 30 kartiček, které učitel předčítá žákům. Podle kartiček zjistíme, jak dobře se žáci ve třídě znají
26.00 Kč
232994
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Typ materiálu: o Materiál se zaměřuje na problematiku spisovné a nespisovné češtiny se zaměřením na argot, profesní
30.00 Kč
307014
Český jazyk - literatura
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se zaměřuje na zábavnou a aktivní práci s řeckou mytologií. Skládá se ze tří částí: první část je tvořena
28.00 Kč
233850
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Typ materiálu: o Materiál se zaměřuje na slovní zásobu českého jazyka, konkrétně na archaismy, historismy a neologismy
30.00 Kč
Pracujeme s ohebnými slovními druhy Pracujeme s ohebnými slovními druhy
Materiál se skládá ze dvou částí – čtyř tabulek, do které budou žáci přiřazovat správné kartičky s vybranými slovními druhy a další část jsou již zmiňované kartičky se slovíčky (celkem 217), které si rozstříháte. Pozn.: doporučuji, abyste si zalaminovali několik tabulek a také samotné kartičky 😊. Materiál si žáci nenechávají, budete ho mít tedy již připravený na další výuku. Jak s materiálem nejlépe pracovat? Rozdělte si třídu do několika skupinek (nejlepší je počet 2-3 žáků ve skupince). Každá skupinka obdrží jednu zalaminovanou tabulku a balíček kartiček s vybraným slovním druhem (záleží samozřejmě, který budete zrovna probírat). Úkolem žáků bude ve skupince správně přiřadit ohebný slovní druh do příslušné kategorie – správnou kartičku položí do kolonky na tabulce, př.: kartička Honza bude v kolonce vlastní podstatná jména, slovo několikery bude v kolonce druhové číslovky apod. Některé kartičky lze přiradit k vícero kategoriím (u podstatných jmen), určitě na to děti upozorněte. Materiál není nijak rozsáhlý, ale na procvičování nebo vstup do nového učiva je skvělý (odzkoušeno :)). Výhodou je možnost použít materiál opakovaně.
UUCZ-235377
Český jazyk>Pracovní listy>Ostatní>ZŠ – 2. STUPEŇ
25.00