Putování skřítka Kvítka po Zemi Logos - vyvozování písmen

Ročník:
Počet stran:
71
Velikost: 12.98 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
10. 7. 2024
Sdílet:

Materiál slouží k vyvození písmen u žáků 1. ročníku ZŠ. Učitel přichází k žákům s příběhem o skřítkovi Kvítkovi, který putuje zemí Logos. Skřítek má před sebou řadu nástrah, které postupně překonává. Jeho úkolem je zachránit zemi Logos před drakem a najít živou vodu pro oživení celé přírody.

  Podle sebe a svého zaměření učitel přidává nebo ubírá detaily tak, aby byl příběh co nejvíce autentický a u dětí vytvářel ucelený obraz. Učitel nechává žákům prostor dotvářet příběh také ve své fantazii.

 

Ke každému písmenu se váže báseň, kterou se žáci učí zpaměti. Každou báseň je dobré doprovázet specifickým pohybem k danému písmenu. Vyprávění příběhu vždy naváže na předchozí část. Je vhodné s žáky opakovat již známý děj příběhu (vypráví žáci), opakovat básničky, prohlížet si obrázky, obtahovat tvary písmen, kreslit je do pískovniček, do mouky...

 Po dovyprávění nové části příběhu učitel recituje krátkou básničku k vyvozovanému písmenu. Přednáší ji přirozeně, dobře artikuluje, lehce zvýrazňuje dané písmeno. Může básničku několikrát zopakovat. Báseň můžeme recitovat i pozpátku po verších. Básnička může být napsaná také na tabuli či pro čtenáře vytištěná. Učitel čeká, zda žáci odhalí, které písmeno dnes objevujeme. Většinou se to podaří.

 

Celý příběh může učitel postupně dokreslovat na tabuli jako jeden velký obraz. Jednotlivá písmena vždy vychází z kresby obrázku, ve kterém je písmeno ukryto, a žáci ho sami vyvodí. Je vhodné mít ve třídě „skřítkovo království“ – skřítka s přírodninami, které obměňujeme dle ročního období.

 Vyprávění příběhu začíná na podzim (první písmena vyvozujeme v září / říjnu) a končí na začátku jara (všechna písmena jsou vyvozena do konce března / dubna daného školního roku). V celém příběhu se prolíná učivo prvouky – žáci se seznamují s různými živočichy, rostlinami a přírodními společenstvy.

 

Písmeno učitel napíše na tabuli křídou (má nachystaný rámeček). Žáci napodobují pohyb ruky ve vzduchu, na lavici a na tabuli s křídou (nejprve žlutou, postupně plynule obtahují tmavšími odstíny). Začínáme žlutou barvou (sluneční paprsek v úvodu příběhu) – děti nemusí nepovedený tvar gumovat. Tvar zkouší žlutou barvou, dokud s ním nejsou spokojené. Písmeno mohou tvořit z klacíků, provázků, přírodnin.

 Žáci si mohou tvořit vlastní knihu na čtení a psaní (zpočátku nemá žádný název, postupně k němu dojdou v příběhu).

 

Pořadí vyvozovaných písmen je následující: O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, T, D, Y, R, N, K, Z, V, C, H, CH, B, Ž, Š, Č, F, Ď, G, Ň, Ť, Ř, Q, W, X.

 

Žákům čtenářům může učitel předem tisknout básničky – žáci v nich mohou hledat vyvozované písmeno, báseň číst ostatním, hledat v básni názvy zvířat, rostlin – dle svého zájmu či zadání učitele.

 

Součástí souboru je metodický postup, kompletní příběh proložený básničkami a ilustracemi. Ilustrace jsou vloženy také zvlášť v tiskové kvalitě. V závěru příběhu má učitel možnost předložit dětem tvary malých tiskacích písmen. V přílohách jsou vloženy fotografie dětských sešitů – vytvořených stránek. 

 

Autorky materiálu:

Texty, básně, metodická doporučení: Zuzana Staňková

Texty, básně, ilustrace, metodická doporučení: Lucie Niebauerová Waloschková

Další produkty od autora Zuzana Staňková

603154
Český jazyk
2., 3., 4.
Přípravy hodiny/lekce
Materiál slouží k vyvození slovních druhů u žáků 2. a 3. ročníku ZŠ. Žáci se s tímto učivem setkávají prostřednictvím
170.00 Kč
Putování skřítka Kvítka po Zemi Logos - vyvozování písmen Putování skřítka Kvítka po Zemi Logos - vyvozování písmen
Materiál slouží k vyvození písmen u žáků 1. ročníku ZŠ. Učitel přichází k žákům s příběhem o skřítkovi Kvítkovi, který putuje zemí Logos. Skřítek má před sebou řadu nástrah, které postupně překonává. Jeho úkolem je zachránit zemi Logos před drakem a najít živou vodu pro oživení celé přírody.  Podle sebe a svého zaměření učitel přidává nebo ubírá detaily tak, aby byl příběh co nejvíce autentický a u dětí vytvářel ucelený obraz. Učitel nechává žákům prostor dotvářet příběh také ve své fantazii. Ke každému písmenu se váže báseň, kterou se žáci učí zpaměti. Každou báseň je dobré doprovázet specifickým pohybem k danému písmenu. Vyprávění příběhu vždy naváže na předchozí část. Je vhodné s žáky opakovat již známý děj příběhu (vypráví žáci), opakovat básničky, prohlížet si obrázky, obtahovat tvary písmen, kreslit je do pískovniček, do mouky... Po dovyprávění nové části příběhu učitel recituje krátkou básničku k vyvozovanému písmenu. Přednáší ji přirozeně, dobře artikuluje, lehce zvýrazňuje dané písmeno. Může básničku několikrát zopakovat. Báseň můžeme recitovat i pozpátku po verších. Básnička může být napsaná také na tabuli či pro čtenáře vytištěná. Učitel čeká, zda žáci odhalí, které písmeno dnes objevujeme. Většinou se to podaří. Celý příběh může učitel postupně dokreslovat na tabuli jako jeden velký obraz. Jednotlivá písmena vždy vychází z kresby obrázku, ve kterém je písmeno ukryto, a žáci ho sami vyvodí. Je vhodné mít ve třídě „skřítkovo království“ – skřítka s přírodninami, které obměňujeme dle ročního období. Vyprávění příběhu začíná na podzim (první písmena vyvozujeme v září / říjnu) a končí na začátku jara (všechna písmena jsou vyvozena do konce března / dubna daného školního roku). V celém příběhu se prolíná učivo prvouky – žáci se seznamují s různými živočichy, rostlinami a přírodními společenstvy. Písmeno učitel napíše na tabuli křídou (má nachystaný rámeček). Žáci napodobují pohyb ruky ve vzduchu, na lavici a na tabuli s křídou (nejprve žlutou, postupně plynule obtahují tmavšími odstíny). Začínáme žlutou barvou (sluneční paprsek v úvodu příběhu) – děti nemusí nepovedený tvar gumovat. Tvar zkouší žlutou barvou, dokud s ním nejsou spokojené. Písmeno mohou tvořit z klacíků, provázků, přírodnin. Žáci si mohou tvořit vlastní knihu na čtení a psaní (zpočátku nemá žádný název, postupně k němu dojdou v příběhu). Pořadí vyvozovaných písmen je následující: O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, T, D, Y, R, N, K, Z, V, C, H, CH, B, Ž, Š, Č, F, Ď, G, Ň, Ť, Ř, Q, W, X. Žákům čtenářům může učitel předem tisknout básničky – žáci v nich mohou hledat vyvozované písmeno, báseň číst ostatním, hledat v básni názvy zvířat, rostlin – dle svého zájmu či zadání učitele. Součástí souboru je metodický postup, kompletní příběh proložený básničkami a ilustracemi. Ilustrace jsou vloženy také zvlášť v tiskové kvalitě. V závěru příběhu má učitel možnost předložit dětem tvary malých tiskacích písmen. V přílohách jsou vloženy fotografie dětských sešitů – vytvořených stránek.  Autorky materiálu:Texty, básně, metodická doporučení: Zuzana StaňkováTexty, básně, ilustrace, metodická doporučení: Lucie Niebauerová Waloschková
UUCZ-603155
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - psaní>Přípravy hodiny/lekce>1.
195.00