Materiály od uživatele Zuzana Staňková

Učím na 1. stupni ZŠ v jedné menší inovativní škole v Sokolově. Nepoužívám učebnice ani pracovní sešity. Děti si své učební materiály tvoří samy. Ve výuce prosazuji činnostní učení, děti si na nové učivo přicházejí v aktivitách (dramatizace, problémové úlohy, skupinové práce) samostatně. Moje práce mě velmi naplňuje.

603155
Český jazyk
1.
Přípravy hodiny/lekce
Materiál slouží k vyvození písmen u žáků 1. ročníku ZŠ. Učitel přichází k žákům s příběhem o skřítkovi Kvítkovi, který
195.00 Kč
603154
Český jazyk
2., 3., 4.
Přípravy hodiny/lekce
Materiál slouží k vyvození slovních druhů u žáků 2. a 3. ročníku ZŠ. Žáci se s tímto učivem setkávají prostřednictvím
170.00 Kč