SLOVESA V KOSTCE (s řešením)

Ročník:
Počet stran:
50
Velikost: 9.32 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 11. 2023
Cena:
65 Kč vč. DPH
Sdílet:

Soubor pracovních listů a testů k výuce, opakování i komplexnímu procvičení SLOVES
Postupně a konstruktivně nejprve opakuje, procvičuje, poté vysvětluje novější učivo vyšších ročníků (vid, rod, třída, vzor, sloveso jako větný člen atd.). Vše s ŘEŠENÍM

1. OPAKOVÁNÍ: navazujeme na to (a opakujeme), co už žáci umí
- charakteristika sloves, teorie: osoba, číslo, čas, způsob (luštění + reflexe: kolik si pamatujeme)
- cvičení, křížovky, nácvik správného zápisu podmiňovacího způsobu
- zamyšlení nad rozdíly v sémantice (podmiň. přít. x podmiň. min.)
- způsob a kategorie času + nácvik by si(s), by se(s), aby-, kdyby-
- najdi ve větě celý tvar podmiňovacího způsobu (vč. minulý podmiň. způsob a složitější jevy)
 

2. DRUHY SLOVES
- určitá, neurčitá, zvratná, nezvratná, plnovýznamová, pomocná (sponová, modální, fázová)
- myšlenková mapa k druhům sloves, vlastní příklady

3. MLUVNICKÉ KATEGORIE
- osoba, číslo, čas, způsob
- opakování, luštění (5 křížovek)

4. SLOVESO JAKO VĚTNÝ ČLEN
- podmět, přísudek, předmět, doplněk, přívlastek neshodný, příslovečné určení (účelu)
- opakování, luštění, cvičení

5. SLOVESNÝ ROD (ČINNÝ, TRPNÝ) vč. ZVRATNÉHO PASIVA
- luštění, test s výběrem z možností, procvičení

6. SLOVESNÝ VID (DOKONAVÝ, NEDOKONAVÝ, vidové dvojice)
- vysvětlení, procvičení + hra (kreativní myšlení + procvičení vidu, vidových dvojicí)

7. SLOVESNÁ TŘÍDA A VZOR
- postup přiřazení kategorie/vzoru, zápis, procvičení, luštění

8. CO VŠE URČUJEME U SLOVES - myšlenková mapa k zopakování

9. SADA 10 TESTŮ 
- obdoba CERMAT testů, s řešením

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

192098
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kde se vzala tradice halloweenského koledování? Proč se původně nosily v noci z 31. října na 1. listopad masky a jak
40.00 Kč
115013
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
AZ KVÍZ k zábavnému opakování a ujasnění prozaických útvarů 56 OTÁZEK (28 otázek + 28 náhradních) cestopis, poezie
38.00 Kč
11594
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku /
65.00 Kč
146358
Český jazyk
5., 6.
Pracovní listy
Dvojlist (text + pracovní list) zpracovává mayskou bajku (či lidový příběh) a aplikuje na něj česká rčení a přísloví
0.00 Kč
SLOVESA V KOSTCE (s řešením) SLOVESA V KOSTCE (s řešením)
Soubor pracovních listů a testů k výuce, opakování i komplexnímu procvičení SLOVES.  Postupně a konstruktivně nejprve opakuje, procvičuje, poté vysvětluje novější učivo vyšších ročníků (vid, rod, třída, vzor, sloveso jako větný člen atd.). Vše s ŘEŠENÍM.  1. OPAKOVÁNÍ: navazujeme na to (a opakujeme), co už žáci umí - charakteristika sloves, teorie: osoba, číslo, čas, způsob (luštění + reflexe: kolik si pamatujeme) - cvičení, křížovky, nácvik správného zápisu podmiňovacího způsobu - zamyšlení nad rozdíly v sémantice (podmiň. přít. x podmiň. min.) - způsob a kategorie času + nácvik by si(s), by se(s), aby-, kdyby- - najdi ve větě celý tvar podmiňovacího způsobu (vč. minulý podmiň. způsob a složitější jevy)   2. DRUHY SLOVES - určitá, neurčitá, zvratná, nezvratná, plnovýznamová, pomocná (sponová, modální, fázová) - myšlenková mapa k druhům sloves, vlastní příklady 3. MLUVNICKÉ KATEGORIE - osoba, číslo, čas, způsob - opakování, luštění (5 křížovek) 4. SLOVESO JAKO VĚTNÝ ČLEN - podmět, přísudek, předmět, doplněk, přívlastek neshodný, příslovečné určení (účelu) - opakování, luštění, cvičení 5. SLOVESNÝ ROD (ČINNÝ, TRPNÝ) vč. ZVRATNÉHO PASIVA - luštění, test s výběrem z možností, procvičení 6. SLOVESNÝ VID (DOKONAVÝ, NEDOKONAVÝ, vidové dvojice) - vysvětlení, procvičení + hra (kreativní myšlení + procvičení vidu, vidových dvojicí) 7. SLOVESNÁ TŘÍDA A VZOR - postup přiřazení kategorie/vzoru, zápis, procvičení, luštění 8. CO VŠE URČUJEME U SLOVES - myšlenková mapa k zopakování 9. SADA 10 TESTŮ  - obdoba CERMAT testů, s řešením
UUCZ-359586
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
65.00