Slovotvorba - procvičujeme způsoby tvoření slov v češtině

Předmět:
Počet stran:
5
Velikost: 352.19 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
4. 1. 2023
Cena:
27 Kč vč. DPH
Sdílet:

Typ materiálu:

o  Materiál se skládá ze čtyř různých cvičení, v nichž si žáci procvičí slovotvorbu. Materiál obsahuje kartičky (sousloví), pracovní list, ve kterém se žáci řídí pokynů a píšou správná slova, slepou mapu odvozených slov od názvů měst a tabulky, do kterých žáci zapíší co nejvíce slov odvozených od daného slova. Skvělé na procvičování a oživení hodiny. Vhodné pro ZŠ.

Jak s materiálem pracovat:

o  Materiál má čtyři části. První část je složena z 30 kartiček a slouží k procvičení tvorby sousloví. Učitel rozstříhá dvě skupiny kartiček – zelené a modré. Žáci jsou rozděleni do skupinek a každá skupinka dostane vybraný počet zelených kartiček tak, aby na každého vyšly. Následně učitel po třídě schová/umístí modrou část kartiček, kterou žáci budou hledat. Úkolem žáků je spojit zelené kartičky s modrými tak, aby našli správné sousloví. Všechna sousloví jsou posléze napsána na tabuli a žáci z nich tvoří věty.

o  Materiál č. 2 je složen z šesti tabulek se základovým slovem, např. kniha, let apod. Úkolem žáků bude ve dvojici vyplnit všechny tabulky se slovy tak, aby napsali co nejvíce slov odvozených, např. u slova les napíšou lesní, prales, lesník apod. Následně dochází ke sdílení ve třídě a dvojička s nejvyšším počtem slov vyhrává. Odvozená slova jsou zapsána na tabuli.

o  Materiál č. 3 nazývám jako „Cesta mraků“. Pracovní list mohou žáci plnit samostatně nebo ve dvojici. Úkolem žáků je řídit se pokyny v mráčku – např. napiš nevlastní složeninu a tu následně vepsat do připojeného kolečka. Takto žáci pokračují po celé „cestě“ tak dlouho, dokud nedoplní všech 14 polí. Žáci si procvičí odvozování, skládání a zkracování.

o  V posledním cvičení mají žáci slepou mapu, ve které jsou hvězdičkami označena česká města (celkem 15). Úkolem žáků je zjistit, o jaké město se jedná a následně na linku doplnit odvozené přídavné jméno – např. Liberec – liberecký, Ostrava – ostravský apod. Jedná se o skvělé propojení učiva češtiny a zeměpisu.

·      Cíl materiálu:

o  Cílem materiálu je zábavnou a skupinovou formou procvičit téma slovotvorby. 

Další produkty od autora U Kantorky

420115
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Projekty
· Typ materiálu: o Materiál představuje adventní kalendář, který se svými cvičeními zaměřuje na různorodé oblasti a
30.00 Kč
322216
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Postřehovky
Typ materiálu: o Materiál obsahuje celkem 31 kartiček s úkoly. Zahrajte si jednoduchou hru v třídním kruhu. Úkoly se
25.00 Kč
235377
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se skládá ze dvou částí – čtyř tabulek, do které budou žáci přiřazovat správné kartičky s vybranými slovními
25.00 Kč
372212
Dějepis
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Typ materiálu: o Materiál je určen do hodin dějepisu na ZŠ či SŠ. Materiál žáky seznamuje s patronem české země – svatým
27.00 Kč
Slovotvorba - procvičujeme způsoby tvoření slov v češtině Slovotvorba - procvičujeme způsoby tvoření slov v češtině
Typ materiálu: o  Materiál se skládá ze čtyř různých cvičení, v nichž si žáci procvičí slovotvorbu. Materiál obsahuje kartičky (sousloví), pracovní list, ve kterém se žáci řídí pokynů a píšou správná slova, slepou mapu odvozených slov od názvů měst a tabulky, do kterých žáci zapíší co nejvíce slov odvozených od daného slova. Skvělé na procvičování a oživení hodiny. Vhodné pro ZŠ. Jak s materiálem pracovat: o  Materiál má čtyři části. První část je složena z 30 kartiček a slouží k procvičení tvorby sousloví. Učitel rozstříhá dvě skupiny kartiček – zelené a modré. Žáci jsou rozděleni do skupinek a každá skupinka dostane vybraný počet zelených kartiček tak, aby na každého vyšly. Následně učitel po třídě schová/umístí modrou část kartiček, kterou žáci budou hledat. Úkolem žáků je spojit zelené kartičky s modrými tak, aby našli správné sousloví. Všechna sousloví jsou posléze napsána na tabuli a žáci z nich tvoří věty. o  Materiál č. 2 je složen z šesti tabulek se základovým slovem, např. kniha, let apod. Úkolem žáků bude ve dvojici vyplnit všechny tabulky se slovy tak, aby napsali co nejvíce slov odvozených, např. u slova les napíšou lesní, prales, lesník apod. Následně dochází ke sdílení ve třídě a dvojička s nejvyšším počtem slov vyhrává. Odvozená slova jsou zapsána na tabuli. o  Materiál č. 3 nazývám jako „Cesta mraků“. Pracovní list mohou žáci plnit samostatně nebo ve dvojici. Úkolem žáků je řídit se pokyny v mráčku – např. napiš nevlastní složeninu a tu následně vepsat do připojeného kolečka. Takto žáci pokračují po celé „cestě“ tak dlouho, dokud nedoplní všech 14 polí. Žáci si procvičí odvozování, skládání a zkracování. o  V posledním cvičení mají žáci slepou mapu, ve které jsou hvězdičkami označena česká města (celkem 15). Úkolem žáků je zjistit, o jaké město se jedná a následně na linku doplnit odvozené přídavné jméno – např. Liberec – liberecký, Ostrava – ostravský apod. Jedná se o skvělé propojení učiva češtiny a zeměpisu. ·      Cíl materiálu: o  Cílem materiálu je zábavnou a skupinovou formou procvičit téma slovotvorby. 
UUCZ-233851
Český jazyk>Pracovní listy>Ostatní>ZŠ – 2. STUPEŇ
27.00